NA ODREĐENO Za izgradnju tunela Ivan Autoceste FBiH angažiraju 25 mladih s biroa

NA ODREĐENO Za izgradnju tunela Ivan Autoceste FBiH angažiraju 25 mladih s biroa
Hercegovina.info

Mladi s evidencije nezaposlenih radit će na izgradnji tunela Ivan, na Koridoru Vc. Priliku za posao dobit će pet osoba s visokom stručnom spremom na period od godinu dana i 20 osoba sa srednjom stručnom spremom na period od šest mjeseci.

Izvođač radova je odabrao kanditate prema potrebama na gradilištu, a tehničku i stručnu pomoć je pružio Zavod za zapošljavanje FBiH. Za realizaciju ovog programa osiguran je, u ugovoru za izgradnju tunela Ivan, iznos od 403.683 KM, dok Zavod za zapošljavanje FBiH sudjeluje u projektu sa 90.000 KM i Euro-asfalt s preostalim iznosom.

Tim povodom u ponedjeljak će u Sarajevu biti upriličeno potpisivanje ugovora o radu između firme Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, izvođača radova na projektu izgradnje Tunel Ivan, te deset od ukupno 25 planiranih mladih osoba.

Potpisivanje ugovora rezultat je partnerske saradnje JP Autoceste FBiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Program i odobrene kreditne linije za izgradnju autoceste imaju cilj da ovim inovativnim financijskim instrumentom stimuliraju zapošljavanje mladih osoba u BiH.

Konkretna podrška lokalnoj ekonomiji u rješavanju društvenih i ekonomskih problema će biti moguća i kroz kreditne linije sa EBRD-a za izgradnju još dvije dionice Poprikuše-Nemila i Mostar jug-Tunel Kvanj, gdje će ovom inkluzijom biti zaposleno još 50 mladih osoba.

Potpisivanju ugovora prisustvovat će direktor JP Autocesta FBiH Adnan Terzić, direktorica Ureda EBRD-a za BiH Manuela Naessl, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar i direktor Euro-asfalt d.o.o. Hamed Ramić, najavio je Press JP Autoceste FBiH.