MINISTAR U RUSIJI Postoji potencijal i želja za izvoz mesa, voća i povrća iz BiH u Rusiju

MINISTAR U RUSIJI Postoji potencijal i želja za izvoz mesa, voća i povrća iz BiH u Rusiju
MVTEO

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je, u okviru višednevne posjete Ruskoj Federaciji, održao sastanak sa predsjednikom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim u Kazanju. 

Na sastanku je rečeno da BiH i Rusku Federaciju tijekom 25 godina diplomatskih odnosa vežu dobre i prijateljske bilateralne veze, te da nema otvorenih političkih pitanja, čemu doprinosi i činjenica da se BiH nije pridružila sankcijama EU Rusiji. Ministar Košarac izrazio je zahvalnost Ruskoj Federaciji na podršci implementaciji izvornog Daytona, kao i konzistentnom stavu da ne prihvati legitimitet Christiana Schimdta kao novog visokog predstavnika u BiH.  

Sugovornici su istaknuli da je dosadašnja suradnja rezultirala realizacijom projekata od obostranog značaja, te da postoji zajednički interes i potencijal za unaprjeđenje ekonomskih veza i jačanje vanjskotrgovinske razmjene. 

Ministar Košarac naglasio je da je rusko tržište sa 250 milijuna potencijalnih potrošača od izuzetnog značaja za izvoz domaćih agrarnih proizvoda, posebno crvenog mesa, ribe, voća i povrća, te sadnog materijala. U cilju unaprjeđenja suradnje, predloženo je formiranje zajedničke radne grupe u oblasti poljoprivrede, koja bi bila zadužena za detaljno praćenje i definiranje realizacije suradnje u ovoj oblasti. 

Ministar Košarac ukazao je na potrebu boljeg povezivanja gospodarstvenika BiH i Ruske Federacije, inicirajući potpisivanje memoranduma o suradnji malih i srednjih poduzeća. Naglasio je da gospodarstvo u BiH nema velike kapacitete i da je potrebno da se fokusira na specifične proizvode ili industrije. Dodao je da bi fokusirani pristup, odnosno organiziranje sektorskog pristupa bio dobar način za ostvarivanje konkretnih rezultata u suradnji. 

Na sastanku je razgovarano i o suradnji u oblasti turizma, pri čemu je ocijenjeno da bi uvođenje direktne avio linije između BiH i Ruske Federacije bilo dobra osnova i dodatni zamajac u jačanju suradnje. Dogovoreno je da se u narednom razdoblju intenziviraju aktivnosti na promociji turističkih potencijala na obostranu korist. 

Poseban akcenat stavljen je na projekte iz zrakoplovstva, pri čemu je konstatirano da Republika Srpska i Ruska Federacija imaju dobru povijest zajedničkog poslovanja u ovom sektoru, budući da su za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske kupljena tri helikoptera proizvedena u ruskoj tvornici helikoptera u Kazanju. 

Nakon sastanka u rezidenciji predsjednika Republike Tatarstan, ministar Košarac se upisao u knjigu utisaka, ističući da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv da boravi u uzvratnoj posjeti ovoj ruskoj republici. Izrazio je uvjerenje da će suradnja BiH i Ruske Federacije u budućnosti dodatno jačati i razvijati se na obostranu korist, navedeno je u priopćenju iz ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.