Matan Žarić: Ugovorili smo poslove vrijedne 38,3 milijuna KM

Matan Žarić: Ugovorili smo poslove vrijedne 38,3 milijuna KM
U intervjuu za Večernji list Žarić govori o pokrenutim projektima od dolaska na čelo poduzeća, kadrovskom potencijalu, kao i o izazovima koji su sada pred "Elektroprijenosom"

Poduzeće "Elektroprijenos BiH" u četvrtak, 14. rujna 2017. godine, svečano će u pogon pustiti novoizgrađenu transformatorsku stanicu u Čitluku, TS 110 kV Čitluk 2. Koliki je značaj i vrijednost ovog elektroenergetskog objekta?

- Planom razvoja prijenosne mreže utvrđena je potreba za izgradnjom nove transformatorske stanice TS 110/x kV Čitluk 2, a njezinom izgradnjom postiže se povećanje prijenosnih kapaciteta i sigurnost napajanja južnog dijela općine Čitluk, općine Čapljina (vodozahvat Studenci i Zvirovići), sjevernog dijela općine Ljubuški, te rasterećenje postojeće transformatoske stanice u Čitluku. Kako se novoizgrađena transformatoska stanica nalazi u blizini trase autoceste, ona će biti napojna čvorna točka za energetske objekte autoceste te industrijsku zonu Ljubuški - Čitluk. Ovo područje značajno je i s aspekta razvoja turizma, a s obzirom da je distributivna mreža ovog područja preopterećena, bilo je potrebno izgraditi novu TS Čitluk. Tijekom izrade projektne dokumentacije, nastojala su se primijeniti što modernija i tehničko-ekonomski isplativa rješenja. Vrijednost ove investicije, koja uključuje izgradnju TS Čitluk 2 i priključnog dalekovoda je 5,450.544,45 KM.

U protekle tri godine "Elektroprijenos BiH" pokrenuo je i realizirao značajan niz investicijskih projekata na rekonstrukciji i proširenju prijenosne elektroenergetske mreže. Jedan od tih projekata je i izgradnja TS 110/x kV Buna s priključnim dalekovodom. Možemo reći da je ovo bio prvi značajniji realiziran projekt na ovom području, ali zasigurno ne jedini! Koliko je, dosada, realizirano investicija na području Hercegovine?

- Od 2014. godine, od deblokade Elektroprijenosa BiH, i potpunog funkcioniranja nove Uprave, realizirano je više investicijskih projekata na području OP Mostar, ugovoreno je 38.3 milijuna KM. Ovim investicijskim aktivnostima postiže se sigurnost napajanja cijelog područja Grada Mostara i stabilnosti 110 kV mreže. Nadalje, cjelovitom rekonstrukcijom TS 110kV Konjic poboljšana je sigurnost napajanja općine Konjic. Izvršena je rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV Mostar 4 - Široki Brijeg i DV 110 kV Široki Brijeg - Grude....