IZGRADNJA HIDROELEKTRANE Prijeti li Konjicu katastrofa?

IZGRADNJA HIDROELEKTRANE Prijeti li Konjicu katastrofa?
Zeleni Neretva

Posljednjih nekoliko tjedana vidljivo je znatno zamućenje rijeke Neretve u Konjiicu. To je posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog koja se nalazi u gornjem toku Neretve, općina Kalinovik (Republika Srpska), i čija lokacija se nalazi praktično na samoj entitetskoj granici, odnosno granici između Kalinovika i Konjica, navodi se u tekstu udruge 'Zeleni Neretva' iz Konjica. 

Naime, ovaj projekat ne datira 'od jučer' i započet je još 2010. g., ali je uslijed niza problema (odroni na gradilištu zbog trusnog tla), pri čemu je došlo do pogibije dva radnika, ovaj projekat obustavljen 2013. godine. Nakon stagniranja projekta, investitor EFT Group je nastavio sa dodatnim ispitivanjima tla, te dobio od Vlade RS-a obnovljene dozvole 2018. godine pri čemu su napravljeni aneksi prvobitnog koncesijskog ugovora, a koncesijski rok je produžen sa 30 na 50 godina.

Iz ove udruge napominju da bi izgradnja ove HE donijela Općini Konjic dodatne negativne posljedice. Naime, obzirom da se radi o velikoj hidroelektrani sa visinom brane od 56 metara, to će zbog promjenjivog režima (vršnog rada) elektrane akumulacija imati velike oscilacije nivoa vode na dnevnoj bazi. To će za izravnu posljedicu imati visoke oscilacije nivoa rijeke Neretve nizvodno na području Općine Konjic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tom slučaju bi mnoge turističke i druge aktivnosti koje se vrše na Neretvi (rafting, ribolov, rekreacija..) mogle biti dovedene u pitanje, pogotovo u ljetnom razdoblju kada je nivo Neretve najniži. Ipak, ono što najviše zabrinjava jeste činjenica da se brana gradi na izuzetnom trusnom području gdje su odroni veoma česta pojava. 

Na koncu, odroni koji su se dogodili 2013. g. na gradilištu su također izazvani uslijed trusnog tla. Međutim, investitor je to zanemario i ponovno započeo radove. Obzirom da je područje Uloga (lokacija 'Velja strana', gdje se gradi brana) općenito trusnog tla, Općina Konjic ima dobre razloge da strahuje od moguće kataklizme po Općinu Konjic u vidu velike poplave. 

Naime, i posljednja velika poplava koju je Konjic doživio 1932. g. uzrokovana je upravo odronom u Ulogu i to na mjestu gdje se danas gradi visoka brana.