GRADNJA Prihvaćen grant za poddionicu Tarčin-Ivan

GRADNJA Prihvaćen grant za poddionicu Tarčin-Ivan

Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je grant namijenjen za financiranje Projekta Koridor Vc 'Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin - Ivan' po Sporazumu o grantu zaključenim u Sarajevu 29. srpnja ove godine između BiH i Europske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11.780.000 eura.

Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su ministarstvo financija FBiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svatko u okviru svoje nadležnosti. Data je suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između korisnika i Federacije i Sporazuma o pod-grantu između Federacije i JP Autocesta FBiH za ova sredstva.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o pod-grantu, ovlaštena je ministrica financija FBiH, navedeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.