FBIH: prosječna cijena novih stanova 1.455 km po kvadratnom metru

FBIH: prosječna cijena novih stanova 1.455 km po kvadratnom metru
Ta cijena, kako se navodi, formirana je na bazi izvještaja za 564 stana.

Prosječni troškovi gradnje u ukupnoj prosječnoj cijeni učestvuju sa 80,1 posto i u odnosu na prvo polugodište 2009. manji su za 3,7 posto.

Prosječna cijena stanova u gradnji, koji su se počeli graditi između 1. siječnja i 30. lipnja 2010. iznosi 1.590 KM po kvadratnom metru stambene površine, što je za 3,1 posto više u odnosu na prvo polugodište 2009.

Ta cijena je formirana na bazi izvještaja za 644 stana.

Prosječni troškovi gradnje u ukupnoj prosječnoj cijeni stanova koji su se počeli graditi u prvom polugodištu 2010. učestvuju sa 77,5 posto i veći su u odnosu na prvo plugodište 2009. za 11,6 posto.

(Fena)