Elektroprivredama BiH i HZHB odobreno ulaganje više od 70 milijuna KM u elektro mrežu

pronevjera, Novac, Novac, civilne žrtve, proračun, rs, utaja poreza, inspektori, financije, izvoz, Vlada FBiH, javne nabavke, Agencija za javne nabavke, Novac, FERK, elektroprivreda, dozvole, statistika, plaća, nezaposlenost, naknada, potpora, žene s djecom, Nezaposleni, banke, kredit, Prihodi

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na današnjoj redovitoj sjednici donijela Odluke o odobrenju Plana razvitka i izgradnje distributivne mreže za 2021. godinu za dva javna elektroprivredna poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Ovim odlukama odobreni su planovi razvitka i izgradnje distributivne mreže Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u iznosu od 52.639.626 KM i Javnog poduzeća 'Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne' d.d. Mostar u iznosu 20.454.200 KM. 

FERK je izdao dozvole za rad za proizvodnju električne energije za 'Sarkop' d.o.o. Srebrenik, 'Elcor' d.o.o. Grude, 'Brotis' d.o.o. Čitluk, SP Ćošković d.o.o. Domaljevac i 'Solarna elektrana Rešidbegović', vlasnik Nedžad Rašidbegović iz Fojnice, te 10 dozvola za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE za: MADI d.o.o. Tešanj (tri solarne fotonaponske elektrane), 'Corona pack' d.o.o. Tešanj, JP 'Toplana' d.d. Tešanj, Proizvodnja električne energije 'A.M.', vlasnik Mujaković Admir iz Tešnja, Solarna elektrana 'Beta', vlasnik Mirjana Vukoja iz Gruda, te Samostalna obrtnička radnja 'Tuk', vlasnik Zoran Buntić iz Posušja (dvije solarne fotonaponske elektrane).

Gospodarskim društvima Junuzović-Kopex d.o.o. Lukavac i G-Petrol d.o.o. Sarajevo izdane su dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, a Junuzović-Kopex d.o.o. Lukavac obnovio je dozvolu za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Usvojeno je šest nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije i to za: D.O.O. 'Samir promet' Visoko, GP Toming d.o.o. Grude, 'Alim' d.o.o. Visoko, Klesarstvo Zamak d.o.o. Vogošća , 'Eko-S' d.o.o. Mostar i SHPP d.o.o. Sarajevo.

Također usvojena su i tri nacrta za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE za solarne elektrane podnositelja zahtjeva: 'Solar energo-batista' vl. Ivan Batista iz Usore, 'Solar' vl. Isić Mirzeta iz Bihaća te Proizvodnja električne energije 'Reconsult 1' vl. Idriz Kruško iz Tešnja.

Usvojen je i Nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom II. reda podnositelja zahtjeva 'B.S.I.' d.o.o. Jajce. Za gospodarsko društvo 'Hifa-petrol' d.o.o. Sarajevo usvojeni su nacrti u postupku obnove dozvola za trgovanje LPG-om te za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Svi navedeni nacrti dozvola moći će se pregledati na web stranici ferk.ba, a zainteresirane osobe moći će dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 22.6.2021. godine do 10 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected]. Također, FERK je donio dva rješenja po žalbi kupaca na akte koji su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća.