Centralna banka BiH ostvarila skoro 46 milijuna KM dobiti

... za prošlu godinu, objavljenom na web stranici Banke, operativni prihodi CBBiH su u 2011.godini iznosili 76,36 milijuna KM, odnosno za gotovo 10 milijuna su veći u odnosu na 2010., dok su ukupni operativni troškovi u 2011. iznosili 30,4 milijuna KM i za oko milijun KM su manji u udnosu na prethodnu godinu.

Netoprihod CBBiH od kamata u 2011. godini godini iznosio je 38,6 milijuna KM, dok je prihod po istome osnovu godinu dana ranije iznosio 26,5 milijuna KM.

Na dan 31.12.2011. depoziti kod stranih iznosili su 4.385.587.000, dok su godinu dana ranije ti depoziti iznosili 3.003.450.000.

Najveći dio depozita oročenih kod stranih banaka nalazi se u Luksemburgu (1,911 milijardi KM), zatim Francuskoj (1,843 milijarde), dok se preostala sredstva nalaze u bankama u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Holandiji i Švicarskoj.

Centralna banka BiH osnovana je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine („BiH") 20. lipnja 1997., a počela je s radom 11. kolovoza 1997. godine.

Izvor: Vecernji.ba