Banja Luka: Sjednica Fiskalnog vijeća BIH

Na dnevnom redu sjednice je Globalni okvir fiskalnog bilanca i politika u Bosni i Hercegovini za period 2011.- 2013. godine i budžeti za 2011.

Sjednici Fiskalnog vijeća BiH, koja će biti održana u zgradi Vlade RS-a, prisustvovat će i članovi Misije Međunarodnog monetarnog fonda, najavljeno je iz Vijeća ministara BiH.

fena