Ante Rezić novi direktor Aluminija

Ante Rezić novi direktor Aluminija
Pixsell

Na sjednici Nadzornog odbora društva Aluminij d.d. Mostar održanoj 11. veljače 2020. godine, dužnosti je razriješen dosadašnji direktor (jedini član uprave) Dražen Pandža , a na istoj sjednici za vršitelja dužnosti direktora (jedinog člana uprave) Društva imenovan je Ante Rezić iz Mostara.

Ante Rezić, rođen 1956. godine u Mostaru, nakon osnovne i srednje škole, 1975. godine odlazi na studij elektrotehnike u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1979. godine, a doktorirao 1995. godine. Od 1979. godine do 1996. godine radi u Elektrotehničkom institutu u Zagrebu, gdje se bavim znanstveno istraživačkim radom. Godine 1996. godine dolazi u Aluminij d.d. Mostar gdje je i sada.

Također, od 1996. godine je vanjski suradnik na sadašnjem Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Ante Rezić, radnik je sa bogatim iskustvom u tom Aluminiju d.d. Mostar i to na funkcijama od Glavnog tehnologa za elektro-uređaje, predstavnika Uprave za sustave upravljanja do direktora Sektora energetike, informatike i sustava upravljanja, sa kojeg mjesta je imenovan na dužnost vršitelja dužnosti direktora Aluminija d.d. Mostar i to na period od 3 (tri) mjeseca.