FOTO  Aluminij ugostio stotinu studenata Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru

aluminij, Aluminij Mostar
...u sklopu studijskoga posjeta odnosno terenske nastave iz kolegija Osnove menadžmenta. Posjet je organiziran na poticaj prodekana za nastavu Ekonomskoga fakulteta prof. dr. Zdenka Klepića koji je, zajedno s doc. dr. Nikolom Papcem i asistentima, nakon Aluminija, studentima osigurao i obilazak grudske Violete, te Gradskoga poglavarstva Širokoga Brijega.

U Velikoj dvorani Upravne zgrade, direktor Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija Darko Juka studentima je govorio o korporativnomu upravljanju, načinu i kakvoći proizvodnje i o načinu plasmana proizvoda, potom o društvenoj odgovornosti Aluminija, kao i o ekološkomu i humanomu aspektu poslovanja. Upoznao ih je i s bogatom poviješću Hercegovačkoga diva, kao i s njegovim nemjerljivim značajem za BiH, ali i s izazovima okružja u kojemu posluje, kao i sa strateškim planovima razvitka.

S obzirom na to da su buduće menadžere osobito zanimali organizacijska struktura upravljanja i odgovornosti u tomu procesu, s naglaskom na valjano i sustavno upravljanje ljudskim resursima, prigodno im je predavanje, popraćeno prezentacijskim prikazom tvorničkih organizacijskih ustroja, održala i Sonja Horvat-Granić, direktorica Odjela ljudskih resursa Aluminija.

- Aluminij je izvrsnim primjerom praktične primjene onoga što naš kolegij izučava, a i kao članu Nadzornoga odbora ovoga poduzeća, čast mi je upoznati naše studente s jednom od najvećih bosanskohercegovačkih tvrtki - prokomentirao je prof. Klepić, koji u NO-u Aluminija zastupa interese državnoga kapitala u tvorničkoj vlasničkoj strukturi.

Dvosatni je posjet okončan ugodnom šetnjom raskošnim tvorničkim Vrtom.