FOTO  HGSS organizirao akciju čišćenja i označavanja staze na Planinici

Staza koja se uređuje bit će markirana i signalizirana za nesmetano kretanje svih građana lokalne zajednice.

Ovo je ujedno i preventivna mjera HGSS-a jer se smanjuje mogućnost da se posjetitelj izgubi na označenoj stazi.

Također je organizirana i vježba prve pomoći i vježba upotrebe opreme za spašavanje.

HGSS dobila je donaciju od Centra za promociju civilnog društva koju financira švedska Agencija za međunarodni razvoj SIDA.

Iz HGSS navode kako će u slijedećem razdoblju biti izvedena akcija čišćenja jednog speleološkog objekta na Blidinju, pružanja aktivne pomoći ostalim osobama prilikom boravka na planini na području Hercegovine i tiskanje brošure HGSS-a za podizanje svijesti stanovnika lokalne zajednice o potrebi gorske službe spašavanja.

foto: Ana Šoljić