EVO PORUKA S kojom se ženom Fadil dopisivao?

EVO PORUKA S kojom se ženom Fadil dopisivao?
oslobođenje.ba

Oslobođenje je došlo u posjed dokumenata i dokaza kojima Tužiteljstvo BiH raspolaže u slučaju premijera Federacije BiH Fadila Novalića, koje će predočiti Sudu BiH i zatražiti pritvor od 30 dana.

U posjedu Oslobođenja su i prepiske Fadila Novialića i nepoznatih osoba prilikom dogovaranja različih akcija.

SOLAKU DATI KRILA

U dokazima koje je Tužiteljstvo pripremilo stoji prepiska Fadila Novalića i N.N. ženske osobe.

XX: "Morate brzo reagovati na 150 000 testova, jer će ih neko drugi kupiti. Ja sam rekla da ih se rezervira i za nas, i sa Solakom. Nemamo vremena za gubljenje"

NOVALIĆ: "Solak će morati preuzeti vlast. Respriatori i testovi moraju umiriti stanovništvo. Ovo se zamahuje."

Prepiska se nastavlja sa osobom koje je Tužilaštvo BiH označilo sa E.K.

E.K: Da, ujutro u 9 zovite Pehara, Cerkeza, Solaka i Jelku... Moramo hitno reagirati. Moramo mi preuzeti. Dati Solaku krila i izmijeniti Štab CZ.

NOVALIĆ:Ma dat ćemo mu ali otkud toliko mekušaca oko nas. Svi u nekim akcijskim filmovima, a Jelka mu zgrabila vlast, a zakon ovlastio njega. Da ja sad imam 20 miliona na Razvojnoj ja bi to frontalno podijelio po Federaciji i umirio sve. Ovo su beskičmenjaci...

Novalića se tereti da je zloupotrebom položaja priskrbio dozvole za Srebrenu malinu i nabavku respiratora

U dokazima koje je pripremilo Tužiteljstvo BiH stoji:

"Fadil Novalić u cilju realizacije planiranog, koristeći stvarni službeni položaj premijera Federacije BiH, te utjecajni politički položaj, neposredno ili putem drugih njemu poznatih lica, u telefonskoj ili drugoj komunikaciji sa službenikom Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine zahtijevao da Agencija hitno i bez provođenja potpune procedure nadzora pravnog lica “ Srebrena malina” ovom pravnom lice upiše u Registar veleprometnika medicinskih sredstava, te izda suglasnost za hitan uvoz za hitan uvoz sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava BiH, točnije respiratora ACM812A, što je odlukom agencije i učinjeno na dan 27.04.2020."

TVRDNJE TUŽITELJSTVA BIH - FADIL NOVALIĆ


Fadil Novalić iako je po prethodno pripremljenom i razrađenom planu znao da će se sredstva iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine iskoristiti za nabavku medicinskih sredstava – respiratora, suprotno navedenom zaključku pod točkom 6. Zaključaka Vlade broj: V.broj:410/2020, putem Federalne uprave civilne zaštite koja nije stručno osposobljena za nabavku medicinske opreme, niti može biti ugovorni organ u postupku javne nabavke medicinske opreme i sredstava, kao i da će pripadnik Grupe Fahrudin Solak posao javne nabavke zaključenjem direktnog sporazuma, protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/2014), dodijeliti pravnom licu „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, koje nema uvjete za dobivanje potrebne suglasnosti za uvoz i prometovanje medicinskim sredstvima, iskoristivši ovlaštenja premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dana 02.04.2020. godine sazvao hitnu telefonsku sjednicu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj je donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: V.broj:486/2020 kojom se odobrava izdvajanje sredstava Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu od 4.950.000,00 KM, te Odluku o davanju prethodne suglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, broj: V.broj:487/2020, kojom se daje prethodna suglasnost Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije iz sredstava posebne naknade u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 KM, na osnovu kojih odluka su u realizaciji planiranog osiguravanja sredstva Federalnoj upravi civilne zaštite, a u realizaciji planiranog i za zaključenje ugovora s pravnim licem „F.H. Srebrna malina“, nakon čega je Fahrudin Solak u svojstvu direktora Federalne uprave civilne zaštite prekoračivši granice svog ovlaštenja, svjestan da Federalna uprava civilne zaštite nije stručno osposobljena niti može biti ugovorni organ u postupku javne nabavke medicinske opreme i sredstava, protivno odredbama Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/2014), bez pravnog osnova i bez obrazloženja donio Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, broj: 07-11-13-176/20 od 03.04.2020.godine, te istog dana s pravnim licem „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica...

Prema navodu osumnjičenog Fadila Novalića, mnoge pristigle ponude su po njegovim uputama u svojstvu premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavljane Zavodu za javno zdravstvo Federacije, pa tako i ponuda na respirator tipa HCVE003. Radi se o nazivu respiratora koji zaista jeste predmet Ugovora o kupoprodaji roba broj 6626/2020, između Federalne Uprave civilne zaštite i pravnog lica „F.H. Srebrena malina“ d.o.o., čiji je predmet kupoprodaja robe – „respirator invazivni HC VE003“ (100 komada)“, za ukupni iznos cijene od 10.530,000,00 KM. Navodom osumnjičenog potvrđeno je da je komunikacija između njega i osumnjičenog Fikreta Hodžića, u vezi s ovim respiratorom kao predmetom Ugovora, također postojala prije 03.04.2020., kada je i zaključen. Opisano je također potkrijepljeno i E-mail komunikacijom između pisarnice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem prilogu se nalazi akt – pismo premijera broj:01-02-323/20 od 02.04.2020 godine. Iz sadržaja proizilazi da je isto upućeno dobavljaču respiratora iz Kine kojim premijer potvrđuje narudžbenicu ventilatora oznake HC-VE003 u količini od 100 komada, odnosno daje obećanje da će dokaz o uplati (SWIFT) za naručene respiratore biti poslan sutra. Dakle, osumnjičeni Novalić je za vrstu respiratora oznake HC-VE003 koji će biti predmet ugovora na dan 03.04.2020.godine, znao i prije zaključenja ugovora, a znao je i da će po prethodnom dogovoru Grupe Fahrudin Solak zaključiti ugovor na ovu vrstu respiratora. Ponuda za ovaj respirator nije proslijeđena Zavodu za javno zdravstvo.
DOKAZ: DT-O1 (strana 12.), DT- 19.


Kroz prirodu poslova u vrijeme pandemije u svojstvima osumnjičenih Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, postojala je opravdana potrebe njihove stalne komunikacije, iz čega proizilazi neminovno postojanje velikog broja neposrednih i posrednih kontakata, u vremenskom razdoblju od sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane dana 16.03.2020. godine do dana zaključenja predmetnog Ugovora 03.04.2020.godine i dalje.

Međutim, da su se kontakti ovih pripadnika Grupe, između ostalog, odnosili i na pripremu i razradu plana, te njegovu realizaciju očito proizilazi iz dokaza DT-19, ali i posredne dokumentirane komunikacije od 24.04.2020 godine, kada je sa službenog E-maila Federalne uprave civilne zaštite, prema šefu Ureda premijera, na njegov privatni G-mail, dana 23.04.2020 godine, u prilogu maila dostavio Ugovor o kupoprodaji roba broj:6626/2020, s opisom predmeta ugovora „respirator invazivni HC VE003 (100 kom), s prilogom ponude firme „F.H. Srebrena malina“., broj:7737/2020 od 02.04.2020 godine, u kojoj su navedeni ponuđeni respiratori – invazivni HC VE003, zajedno sa specifikacijom i certifikatom za ove respiratore. Opisani izvod E-mail komunikacije, uz činjenicu da analizom prikupljene dokumentacije, kao i dokumentacije koja je pregledana u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine nije pronađen izvod ili dokaz da je upravo ova ponuda proslijeđena Zavodu za javno zdravstvo, kako se to na Zapisniku o ispitivanju navodi osumnjičeni Novalića, osnovano ukazuje da je direktnim putem uručena na ruke osumnjičenom Solaku.

U vezi s opisanom sumnjom, dovodimo i pribavljeni izvod iz Knjige izvještaja Agencije koja osigurava objekte Federalne uprave civilne zaštite, te Anketnog upitnika posjetioca od 02.04.2020, iz kojih proizilazi da je na dan pred zaključenje predmetnog Ugovora u kabinetu direktora Federalne uprave, osumnjičenog Solaka, zabilježen posjet službenika Ureda premijera Vlade Federacije, što je potkrijepljeno i iskazom svjedoka datom na Zapisnik broj: T20 0 KTO 0018837 20 od 28.05.2020.godine. Uzimajući u obzir sadržaj dokaza DT-19, Pismo premijera Vlade Federacije od 02.04.2020 godine, opisana tvrdnja Tužiteljstva je potpuno potkrijepljena.