Promoviran Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnik o prekograničnom prometu otpada

Promoviran Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnik o prekograničnom prometu otpada

... koji se odnose na upravljanje korisnim dijelom komunalnog otpada.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma danas je u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu promoviralo dva pravilnika koji se odnose na upravljanje korisnim dijelom komunalnog otpada. Riječ je o Pravilniku o upravljanju  ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnik o  prekograničnom prometu otpada. Na razini Federacije BiH donesen je cijeli set okolišnih zakona, među kojim i Zakon o upravljanju otpadom koji rezimira ključna načela i smjernice proistekle iz EU direktiva.

U donošenju ovih Pravilnika uvelike je pomoglo iskustvo s nedavno održane Međunarodne konferencije  „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji" koja se održala u Zenici u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i na kojoj su sudjelovali predstavnici iz 26 zemalja, a koja je Zenicu na dva dana pretvorila u  „Europu u malom".  Bila je to izvanredna prilika da se spozna kompleksnost izazova koji stoji pred svima nama,  u rješavanju problema opasnog i neopasnog otpada, čiji su zaključci nakon  par mjeseci uspješno ispunjeni.

Pravilnik se temelji na integralnom  multi-materijalnom sustavu kao najoptimalnijem rješenju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, gdje će se podaci o ambalažnom otpadu prikupljati u okviru Registra zagađivača koji će voditi Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Opći ciljevi prikupljanja ambalažnog otpada propisani su za period od  2011. - 2015 godine, u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom,  kao i koeficijenti naknada za određene vrste ambalažnog otpada.

U konstruktivnom dijalogu sa predstavnicima proizvođača i onih koji u promet stavljaju ambalažu, te znanosti i struke vezanih   za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, otvoreno je niz pitanja oko funkcioniranja samog sustava, načina uspostavljanja organizacije-operatera sustava i broja uspostavljenih organizacija, raspodjele sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za jačanje lokalne infrastrukture, naknada za gospodarske subjekte koji ne ulaze u sustav. Kao posebno pitanje je izdvojeno postavljanje nacionalnih ciljeva na entitetskim razinama, te način kontrole njihovog ostvarenja, obzirom na nepostojanje granice između entiteta i slobodan protok roba i otpada, naročito u kontekstu činjenice da će država Bosna i Hercegovina biti u obvezi referirati  ostvarenje ciljeva.

Prezentiran je i  Pravilnik o prekograničnom prometu otpada kojim se uređuju opći principi za prekogranični promet opasnog i neopasnog otpada, granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpada, izgled i sadržaj formulara za prekogranični promet opasnog i neopasnog otpada i liste opasnog i neopasnog otpada u prekograničnom prometu.

Dr.sc.Nevenko Hereg, federalni ministar okoliša i turizma i predsjednik Organizacijskog odbora, tijekom sastanka podsjetio je sve prisutne na izgradnju 16 regionalnih centara za upravljanje otpadom, kroz projekt „Upravljanja čvrstim otpadom" koji se financira iz vladinih i kreditnih sredstva WB. -Prvu fazu projekta uspješno je implementiralo Federalno  ministarstvo okoliša i turizma, za cijelu zemlju, uz neposrednu i intenzivnu suradnju sa kolegama iz resora RS-a. Ovim projektom su stvoreni preduvjeti za provođenje seta podzakonskih akata kojima će se regulirati cijeli sustav upravljanja korisnim dijelom komunalnoga otpada.

U okviru projekta, koji se većim dijelom financira iz povoljnih kreditnih sredstava Svjetske banke (IDA),  uspostavljeno , ili je u završnoj fazi uspostave šest regionalnih centara za upravljanje otpadom,  a gotovo 150 tzv. divljih odlagališta je očišćeno i zatvoreno, čime je smanjena opasnost po okoliš i zdravlje ljudi, - istaknuo je ministar Herceg. Uz uvijek aktualnu kampanju na smanjenu NIMBY efekta, postojeći Zakon o upravljanju otpadom, tijekom prošle godine dodatno smo usuglasili sa direktivama EU/EC I pripremili njegove značajne izmjene i dopune, gdje je ugrađena obveza donošenja provedbenih propisa za ambalažni otpad, otpadne gume, stara vozila, baterije i akumulatore, otpadna ulja, električni i elektronski otpad, građevinski otpad, otpadni azbest i dr. što na temelju iskustava zemalja u okruženju upravo i radimo, naglasio je ministar Herceg

Tijekom sastanka je promoviran i Zbornik radova Međunarodne konferencije, kojom je ovaj nadasve važan događaj i uspješno zaključen.