Za vođu nereda kod Sarajeva i još pet osoba zabrana ulaska u BiH na tri godine

Za vođu nereda kod Sarajeva i još pet osoba zabrana ulaska u BiH na tri godine
Klix

Inspektori Službe za poslove sa strancima (SPS) su u suradnji sa pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije poduzeli mjere i radnje, te procesuirali državljanina Irana, čije ponašanje je bilo povod nereda u privremenom prihvatnom centru Blažuj koji se dogodio 20.1. u večernjim satima. 

Služba za poslove sa strancima je navedenoj osobi, izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine. Državljanin Irana stavljen je pod nadzor u Imigracijski centar gdje će boraviti dok se ne steknu uvjeti za njegovo udaljenje sa teritorije BiH.

U suradnji Službe za poslove sa strancima i MUP-a Sarajevske županije, prepoznato je i pronađeno još pet osoba sudionika događaja u PPC Blažuju, kojima je od strane Službe za poslove sa strancima izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH. Među osobama su tri državljanina Afganistana i dva državljanina Pakistana. Osobe su stavljene pod nadzor u Imigracijski centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorije BiH.

Služba za poslove sa strancima u suradanji sa MUP-om Sarajevske županije nastavlja sa aktivnostima na identificiranju i procesuiranju onih migranata koji su bili vođe nereda. U neredima koji su se dogodili u privremenom prihvatnom centru u Blažuju među oštećenim vozilima je i jedno službeno vozilo Službe za poslove sa strancima, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje SPS.