FOTO  U Mostaru zaplijenjene cigarete i duhan

U Mostaru zaplijenjene cigarete i duhan
UNO BiH

Ovlašteni službenici Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) iz regionalnog centra Mostar na više lokacija koje pokriva ovaj regionalni centar privremeno su oduzeli 6.531 paklicu cigareta, 490 ručno punjenih cigareta i 10,5 kg rezanog duhana bez akciznih markica UNO. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 34.270 KM.

Ovlašteni službenici UNO iz regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli 1.118 paklica raznih cigareta (FM, King) i 11,5 kg sitno rezanog duhana, koji nisu bili na propisan način obilježeni akciznim markicama UNO. Akcizna roba koja se pokušala prometovati na nezakonit način oduzeta je na području Vlasenice. Tržišna vrijednost oduzete robe procijenjena je na 7.729 KM.

Ovlašteni službenici UNO iz regionalnog centra Sarajevo na području općine Vogošća privremeno su oduzeli 677 paklica cigareta i 14 kilograma sitno rezanog duhana od dvije osobe, ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 5.751 KM. Navedeni akcizni proizvodi nisu bili obilježeni akciznim markicama koje izdaje UNO i za iste nije posjedovana vjerodostojna dokumentaciju o nabavci/i porijeklu.

Ovlašteni službenici UNO iz regionalnog centra Banja Luka na području Sanskog Mosta privremeno su oduzeli 13,5 kg rezanog duhana od jedne fizičke osobe. Ova akcizna roba nije bila obilježena akciznim markicama UNO, a tržišna vrijednost procjenjuje se na iznos od 2.250 KM.

Protiv osoba od kojih je oduzeta akcizna roba pokrenut će se prekršajni postupci pred nadležnim sudovima. U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UNO su koristili specijaliziranu opremu koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.

Ovu su prvi rezltati nedavno javno pokrenute javne kampanje 'Stop švercu', kojom je Uprava za neizravno oporezivanje pozvala sve građane u BiH da na otvorenu liniju čiji je broj 0800 206 07 potpuno besplatno i anonimno dojave svaki oblik nezakonite trgovine i utaju neizravnih poreza.

Posebnu zahvalnost iz UNO BiH izrazili su svim građanima koji su dojavili u UNO nezakonitu prodaju duhana i duhanskih prerađevin, te ohrabruju građane da i dalje pozivaju otvorenu liniju 'Stop švercu'. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Prijave se mogu poslati i putem e-mail adrese: [email protected]