RESURSI MUP-a HNŽ 'Pohvalili' se činovanjem pojedinaca, ali i nedostatkom 40 posto službenika

Policijska vozila MUP HNKŽ
Hercegovina.info

"Stanje sigurnosti na području Hercegovačko neretvanske županije (HNŽ), bilo bi zasigurno bolje i na većem stupnju sigurnosti da je Uprava policije, Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) HNŽ na raspolaganju imala zakonom propisane materijalne i ljudske resurse. 

Uprava policije je u izvještajnoj godini izvršila veliki broj redovnih i izvanrednih osiguranja javnih skupova, događaja visokog rizika, vjerske skupove, kao što su Međugorje, Blagaj, Konjic, Jablanica i Prozor/Rama, veliki broj ispomoći za ljetnu turističku sezonu, posjete visokih delegacija, domaćih i stranih turista koji su posjećuju vjerska svetišta, te destinacije Starog grada Mostara, Blagaja, Međugorja i Neuma, zatim kulturnih manifestacija kao što su  skokovi sa Starog mosta u Mostaru, skokovi Red Bulla, Sajam gospodrastva i druge manifestacije i okupljanja. 

Sva ova osiguranja izvršena su odgovorno i profesionalno bez ikakvih negativnih događaja. Na dan 1.1.2023. godine, Uprava policije je prema važećem Pravilniku o unutarnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta imala propisana 904 radna mjesta, od čega je bilo popunjeno 605 radnih mjesta. 

Prema evidenciji kadrovske službe popunjenost u činovima od čina 'Policajac' do čina 'Stariji narednik' na navedeni dan bila je oko 65%, a u činovima od čina 'Mlađi inspektor' do čina 'Glavni inspektor' popunjenost je bila oko 35%. Uzimajući u obzir navedene podatke o brojnom stanju policijskih službenika na dan 1.1.2023. godine dolazimo do podatka da je ukupan nedostatak policijskih službenika bio oko 33%.
 
Uprava policije je shodno izmjenama Zakona o policijskim službenicima HNŽ (Službene novine HNŽ broj 5/22) kojim je propisana 'Izvanredna dodjela činova' policijskim službenicima izvršila analizu važećeg Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, kako bi se pristupilo odnosno započela procedura izvanredene dodjele činova. 

S tim u vezi sačinjen je i usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a HNŽ. Međutim pored navedenog i ostalih tekućih problema, imenovanjem komesara i zamjenika pristupilo se poduzimanju svih neophodnih mjera i radnji u cilju stvaranja što funkcionalnije Uprave policije. S tim u vezi u izvještajnoj godini formiran je Policijski odbor, Javni žalbeni biro, Disciplinska komisija, te je usvojena Uredba o dodjeli činova policijskih službenika.

Shodno Odluci Vlade HNŽ broj 01-1-02  3559/22 od 28.12.2022. god. o davanju suglasnosti MUP-u HNŽ za raspisivanje Javnog oglasa za prijem i školovanje kadeta, dana 12.1.2023. god. raspisan je i proveden javni oglas br. 02-02-30-01-134-5/23 za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a HNŽ i to u činu 'policajac' 130 izvršitelja i u činu 'mlađi inspektor' 30 izvršitelja. 

Nakon okončanja natječajne procedure 30 kadeta u činu 'Mlađi inspektor' upućeno je na školovanje u Agenciju za školovanje u Mostaru i isti su završili školovanje u prvom tromesečju 2024. godine, a 130 kadeta u činu 'policajac' upućeno je na školovanje u Policijsku akademiju FMUP-a u Sarajevu i isti završavaju školovanje sredinom 2024. godine.

U mjesecu travnju imenovana je i počela sa radom Komisija za izvandrednu dodjelu činova policijskim službenicima propisanu izmjenom Zakona o policijskim službenicima HNŽ (službene novine 5/22).

Počev od dana 20.7.2023. god., komesar policije, odnosno Uprava policije, započela je proces izvanredne dodjele činova shodno važećim odredbama Zakona o policijskim službenicima HNŽ, Zakona o unutarnjim poslovima i Uredbi o dodjeli činova koja je okončana zaključno sa danom 21.12.2023. godine, te se kontinuirano nakon prvosnažnosti rješenja o dodjeli čina vršilo preraspoređivanje policijskih službenika na odgovarajuća radna mjesta. 

Tom prilikom dodijeljeno devet činova 'glavni inspektor', 20 činova 'samostalni inspektor', 52 čina 'viši inspektor', 78 činova 'inspektor', 31 čin 'mlađi inspektor', 51 čin 'stariji narednik', 74 čina 'narednik' i 142 čina 'stariji policajac'.

Na dan 31.12.2023. godine Uprava policije je prema važećem Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta imala propisana 962 radna mjesta, od čega je popunjeno 575 radnih mjesta., što znači da nedostaje oko 40% policijskih službenika.

Odlukom Vlade HNŽ od 18.10.2023. godine data je suglasnot MUP-u HNŽ za raspisivanju novog natječaja za prijem 100 policijskih službenika u činu 'policajac' i 25 službenika u činu 'mlađi inspektor'. Uzimajući u obzir navedene aktivnosti u vezi prijema i upošljavanja policijskih službenika, Uprava policije će ovakvim kontinuiranim aktivnostima u budućnosti okončanjem školovanja i natječaja značajno popuniti kadrovsku prazninu u pogledu policijskih službenika čime će se znatno doprinjeti i poboljšati razultati rada kao i cjelokupna sigurnosna situacija. 

Uzimajući u obzir sve prednje navedeno, mišljenja smo da je u izvještajnoj godini učinjen veoma značajan pozitivan pomak u radu i organizaciji rada Uprave policije koji se ogleda u sagledavanju stanja, neophodnim izmjenama važeće legislative, formiranju potrebnih tijela (komisija, odbora i sl.), izvršenoj izvarednoj dodjeli činova, provedenom natječaju za prijem kadeta, dobivanju suglasnosti za novi natječaj, zatim aktivnoj suradnji sa drugim agencijama, nevladinim organizacijama, medijima, građanima i sl. 

Sve nabrojano pokazatelj je odlučnosti menadžmenta Uprave policije da se stvori povoljan poslovni ambijent koji će voditi poboljšanju rezultata rada uz maksimalno poštivanje svih pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa koji nas obavezuju, a što u konačnici ima za cilj poboljšanje cjelokupne sigurnosne situacije tj. jačanje sigurnosti, građana i imovine, višin stupanj profesionalizma, jačanje međusobnog povjerenja između Uprave policije i građana te drugih institucija i sl.,", priopćeno je za Hercegovina.info iz MUP-a HNŽ.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.