Oko 170 tisuća djece u BiH živi u siromaštvu

Oko 170 tisuća djece u BiH živi u siromaštvu

Prema njegovim navodima čak oko 170.000 djece u BiH živi u siromaštvu. Većina njih pripada ugroženim kategorijama društva, poput djece u romskim zajednicama ili djece koja su još uvijek interno raseljena. Obitelj s troje ili više djece su posebno ranjive - njih dvije trećine živi u siromaštvu i njihovo siromaštvo je teže.

- Iako zakoni koji pokrivaju širok raspon mjera društvene zaštite i dječjih prava postoje, mnogi od njih nisu provedeni, bilo zbog nedostatka sredstava, neadekvatnih procedura, standarda ili referalnih praksi, kao i ograničene koordinacije. Više od 50 posto populacije suočava s nekim oblikom društvene isključenosti, diskriminacije ili stigme. Uzroci toga leže u nedostupnosti službi zaštite, ograničenom učešću civilnog društva, diskriminacijskim stavovima unutar zajednica i institucionaliziranoj fragmentaciji - upozorio je on.

Allen je istaknuo da neusklađenost zakona i nedostatak strategija često ostavlja pružatelje usluga na lokalnom nivou s nedovoljnim autoritetom ili sredstvima da provedu socijalnu inkluziju ili mjere društvene zaštite djece.

Također, nedostatak podataka o djeci, posebno povezan s djecom bez roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u razvoju, te nasilju u obitelji, dalje usporava razvojne procese.

M. Landeka