Napad na delegaciju Caritasa riječke nadbiskupije

...koja je u nadleštvu Policijske uprave Tešanj ili Maglaj dogodio se napad na delegaciju Caritasa riječke nadbiskupije. Na auto Caritasa riječke nadbiskupije, kojim je upravljala ravnateljica ovog Caritasa, nepoznate osobe bacile su teški predmet da bi nakon toga dvojica nepoznatih tridesetogodišnjaka zapriječili prolaz. Izišli su iz auta i nasilno pokušali otvoriti vozačeva vrata auta u kojem su se nalazile dvije časne sestre: ravnateljica i njezina susestra. Spasila ih je njihova prisebnost, jer su tom trenutku zaključale sva vrata auta. Uz glasne i nasilničke povike vikali su da su im razbile retrovizor na autu. Shvativši da se u autu nalaze časne sestre i da samo nasilnim putem mogu ostvariti svoje namjere sa svojim autom su pobjegli u za nepoznatom pravcu.

Iz straha za daljnje putovanje prema Sarajevu na ovogodišnji susret Caritasa u Bosni i Hercegovini i u Republici i povratak u Rijeku ovaj napad nisu prijavile policiji koja se u tom trenutku nalazila u velikom broju na tom cestovnom pravcu.

Mi u Caritasu Bosne i Hercegovine očekujemo poduzimanje potrebnih koraka i informaciju od strane spomenutih policijskih uprava o poduzetim koracima kako bi se osigurala sigurnost na spomenutoj prometnici putnika i vozila, a posebno delegacija Caritasa iz Republike Hrvatske.