Najviše samoubojstava u Banjaluci

Na području ove četiri od 129 općijna koje je obuhvatilo istraživanje "Nezavisnih novina" izvršeno je 248 samoubojstava što predstavlja 16% od svih počinjenih samoubojstava u BiH. Na području općine Banjaluka izvršeno je 81 samoubojstavo, Bijeljine 58, Tuzle 57, a Doboja 52 samoubojstava .

 List piše da su u RS za posljednjih osam godina počinjena 2 264 samoubojstava , od čega su u 25 slučajeva suicid izvršili maloljetnici. Prema podacima Federalne uprave policije, samo prošle godine na području FBiH sebi su život oduzela 234 lica.
Prema podacima kojim raspolaže MUP RS, osnovni motivi samoubojstava su starost, strah od samoće i bolesti, živčano rastrojstvo, najčešće u kombinaciji sa osiromašenjem, socijalnim statusom i socijalnom neizvjesnošću, alkoholizmom, te osjećajem besperspektivnosti uopće.
"Za maloljetna lica koja se odlučuju na ovakav korak karakteristični motivi se svode na nerazumijevanje i sukobe sa roditeljima, nesređene odnose u porodici, neuspjeh u školi i slično", rekla je Tijana Savić, službenik za odnose sa javnošću u Kabinetu direktora Policije RS.
        Stručnjaci upozoravaju da su razmišljanja o samoubojstavu prisutna kod gotovo 80% depresivnih osoba.

(Srna)