HEP ilegalno napunio jezero u kojem su se utopili majka i sin iz Mostara

Iz izvora bliskih istrazi neslužbeno doznajemo da se krim obrada slučaja fokusirala upravo na brojne propuste investitora i izvođača koji su odigrali značajnu, ako ne i ključnu ulogu u smrti dvoje ljudi.

- Punjenje akumulacije ne smije se izvršiti prije nego se izdaju uporabne dozvole za sve objekte, odnosno prije nego li se izvrše predviđene radnje na otklanjanju posrednih i neposrednih negativnih utjecaja građenja HE Lešće - stoji u uvjerenju o uvjetima uređenja prostora, odnosno lokacijskoj dozvoli koju je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdalo HEP-u još 1992. godine.

Iako je i u točki 9. građevinske dozvole izdane krajem 2008. godine navedeno kako se akumulacija "smije početi koristiti odnosno staviti u pogon nakon što tijelo graditljstva izda dozvolu za njegovu uporabu", uporabna dozvola nikad nije izdana, no kanjon Dobre je potopljen, a s njime i dvadesetak lokalnih prometnica.

U poglavlju lokacijske dozvole pod naslovom "Uvjeti organizacije gradilišta i izgradnje" definirano je da se prije puštanja u rad objekata HE Lešće ondašnje općine Ogulin i Duga Resa, odnosno danas gradovi Duga Resa i Ogulin te općine Bosiljevo i Generalski Stol, moraju očitovati o ispunjenusti posebnih uvjeta predviđenih projektnom dokumentacijom.

Ni jedna od navedenih jedinica nije se tijekom ni nakon gradnje očitovala, niti je itko takvo očitovanje od njih tražio.

- Obvezuje se investitor da punjenje akumulacije ne može izvršiti dok se ne izgrade sve neophodne saobraćajnice i objekti saobraćajnica previđeni Prostornim planom područja posebne najmene HE Lešće i konačnom Studijom utjecaja na okoliš, a u svrhu normalnog, nesmetanog i kontinuiranog odvijanja prometa i opće sigurnosti stanovništva. Prije izgradnje istih potrebno je izgraditi prometni projekt gradilišnog prometa - posebni je uvjet kojeg je u lokacijskoj dozvoli za HE Lešće postavio ondašnji Općinski sekretarijat za unutarnje poslove Ogulin.

Iako se u postupku građenja o ispunjenju ovog uvjeta kao pravni sljednik nekadašnjeg ogulinskog OSUP-a trebala izjasniti PU karlovačka, točnije PP Ogulin, ostali smo uskraćeni za informaciju je li se to doista i dogodilo uz objašnjenje glasnogovornice PU karlovačke Andreje Lenard da "nisu u mogućnosti odgovoriti jer je još uvijek u tijeku kriminalističko istraživanje".

Do zaključenja teksta HEP nije odgovorio na naš upit je li HE Lešće u međuvremenu dobila uporabnu dozvolu i zbog čega je akumulacija napunjena prije izdavanja tog dokumenta.

Albert Jurković, sin i brat poginulih u jezeru nastalom potapanjem kanjona Dobre potvrdio je za Jutarnji list da je njegova obitelj angažirala odvjetnički tim koji će nakon što prikupi svu relevantnu dokumnetaciju podići odštetnu tužbu protiv svih koji su odgovorni za smrt Rafaela i Slavke.

pogled.ba