Buzin odvjetnik najavio žalbu, kaže da njegov klijent nije zapovijedao akcijom na Uzdol

Buzin odvjetnik najavio žalbu, kaže da njegov klijent nije zapovijedao akcijom na Uzdol

Zapovjedniku Samostalnog bataljona Prozor ABiH Enveru Buzi na Sudu BiH 30. rujna izrečena je kazna od 12 godina zatvora zbog pokolja na Uzdolu. I dok Uzdoljani nisu nimalo zadovoljni presudom, koja je po njima zanemariva za počinjeni zločin, Buzini branitelji još čekaju pismeni otpravak presude, nakon čega će se na istu žaliti u roku od 15 dana.

Buzin odvjetnik Ismet Mehić u izjavi za Hercegovina info kaže da Sud nije uvažio materijalne dokaze, a među kojima su najvažniji oni iz kojih je razvidno da akcijom na Uzdol nije zapovijedao Buza, nego Sefer Halilović, odnosno njegov zamjenik.

Podsjetimo, sudsko Vijeće je utvrdilo da je Buza, kao vršitelj dužnosti zapovjednika Samostalnog bataljona Prozor ABiH, imao stvarnu i efektivnu kontrolu nad jedinicom koja je 14. rujna 1993. u ranim jutarnjim satima izvršila napad na selo Uzdol, gdje je na okrutan i svirep način ubijeno 27 civila hrvatske nacionalnosti, među kojima je najmlađa žrtva imala deset godina.

“Utvrđeno je da su napad izvršile jedinice Samostalnog bataljona pod kontrolom Buze, kao i dio pripadnika policije, koji su također bili pod kontrolom optuženog… Jedini zaključak Vijeća jeste da su stradale žrtve bile civili koji nisu sudjelovali u borbenim djelovanjima”, kazala je predsjedavajuća sutkinja Željka Marenić.

Govoreći o funkciji optuženog, sutkinja Marenić je kazala da nitko nije sporio da je u inkriminirano vrijeme Buza bio zapovjednik Samostalnog prozorskog bataljona.

“Niti jednu tvrdnju Odbrane Vijeće nije moglo uzeti za istinitu jer nemaju uporište u drugim dokazima ili nalazima vještaka koji bi potkrijepili te tvrdnje… Vijeće je utvrdilo da je Buza imao informacije koje su mu omogućavale da zna da su počinjeni zločini nad civilima. Da ubojstva civila nisu mogla ostati nepoznata proizlazi iz niza dokumentacije”, rekla je Marenić.

“Dokazi upućuju da optuženi niti pismeno niti usmeno nije naredio pomoćniku da provede istragu, niti su uzete izjave od sudionika. Vijeće je moglo zaključiti opstrukciju od strane Buze jer se oglušivao po pitanju istrage”, stoji u presudi.

Nasuprot tome, Buza je u završnoj riječi kazao da se za Uzdol "ne osjeća odgovornim, a još manje krivim".

Dodajmo i da se zločin na Uzdolu dogodio u sklopu akcije Neretva 93. koju je vodio Sefer Halilović. Međutim, Haaški tribunal je utvrdio da isti nije imao zapovjednu moć, premda postoje i potpisani dokumenti koji potvrđuju suprotno. Izuzevši Buzinih nadređenih, obitelji ubijenih traže procesuiranje i direktnih izvršitelja zločina, koji, kako kažu i dalje mirno šeću po Prozoru.

K. Perić