Carinski terminal Bosanska Gradiška seli iz centra grada na autoput

Carinski terminal Bosanska Gradiška seli iz centra grada na autoput

Preseljenje carinskog terminala iz centra Bosanske Gradiške na novu lokaciju na autoputu Banja Luka- Bosanska Gradiška bit će obavljeno do kraja listopada, rečeno je za Srnu iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Načelnik Odjela za komunikacije UNO Ratko Kovačević rekao je kako je sve već spremno za preseljenje, osim fizičkog preseljenja carinske službe i špeditera. "Efekti su višestruki - od boljih uvjeta za rad carinske službe, špeditere i prevoznike do smanjenja gužvi u Bosanskoj Gradišci, bržeg protoka prometa i niza drugih pogodnosti.

To će rasteretiti Bosansku Gradišku, jer neće biti potrebe da centar grada bude stalno blokiran velikim brojem kamiona koji čekaju za uvozno ili izvozno carinjenje robe, već će se sve odvijati na lokaciji novog carinskog terminala izvan grada", naglasio je Kovačević.

Granični prijelaz i novi carinski terminal Bosanska Gradiška trenutno se nalazi u centru grada zbog čega se stvara velika gužva, posebno zato što je to jedini prelaz na sjeveru BiH koji ima sve potrebne inspekcijske kontrole za promet svih vrsta robe, uključujući i robu životinjskog i biljnog porijekla.

Novi granični prelaz i carinski terminal Bosanska Gradiška izgrađen je na trasi auto-puta Banja Luka - Bosanska Gradiška i na njemu će uskoro biti omogućeno carinjenje i špediterski poslovi.

"Onog trenutka kada bude završen i pušten u promet novi most preko rijeke Save kamioni više uopće neće prolaziti kroz grad", istaknuo je Kovačević. Izgradnja novog carinskog terminala i graničnog prelaza Bosanska Gradiška počela je 2014. godine, a u njega je UNO uložila 24 milijuna KM.

Carinski terminal i granični prelaz prostire se na površini od 110.000 metara kvadratnih, a nakon završetka radova pribavljena je i uporabna dozvola.

U sklopu novog carinskog terminala i prelaza nalaze se središnji objekt carine i granične policije, objekti za kontrolu putnika i teretnog prometa na izlazu iz BiH, detaljan pregled vozila, fitosanitarne inspekcije, veterinarske inspekcije i carinske ispostave, te špediterski blok i kontrolne kabine.

Carinski terminal raspolaže sa 120 parking mjesta za teretna i 100 parking mjesta za putnička vozila. Na novom carinskom terminalu i prelazu nalazi se i restoran, te javni toaleti.

Kamen temeljac za most na Savi kod Bosanske Gradiške položen je 11. listopada, a rok za izgradnju je 30 mjeseci.