Živko Budimir nije u mogućnosti obavljati funkciju

...i na kojoj će se raspravljati o funkcionisanje izvršne vlasti s posebnim osvrtom na situaciju u vezi predsjednika FBiH Živka Budimira, koji se nalazi u pritvoru.

Ustavna komisija ovog doma, prema riječima njenog člana Marinka Čavare, završila je zasjedanje te je zaključila da u Ustavu FBiH nije definirana situacija u kojoj se predsjednik FBiH nalazi u pritvoru. On je rekao da je zaključeno kako Budimir, zbog činjenice da se nalazi u pritvoru, nije u mogućnost na obnaša svoju funkciju.

Čavara je naglasio da nije došlo suglasnosti u vezi prijedloga SDP-a, po kojem se ovlasti predsjednika mogu prenijeti na dopredsjednike FBiH. On je istakao kako smatra da za tako nešto nema utemeljenja u Ustavu FBiH.