Zima pred vratima: Civilna zaštita FBiH nespremna za nepogode

...nesreća, godinama ne radi ništa u vezi s tim, dovodeći na taj način u pitanje sigurnost i imovinu bh. građana, piše Dnevni avaz.

Preventivne mjere

Federalna uprava civilne zaštite, naime, posljednji put je 2005. godine usvojila Procjenu ugroženosti Federacije od prirodnih i drugih nesreća. U ovom dokumentu zaključci o ugroženosti od snježnih padalina napisani su na jednoj stranici papira (?!), a obvezuju sve druge osim odgovornih u Civilnoj zaštiti, na preventivno pripremanje i otklanjanje posljedica nastalih snježnim padalinama!

Tako su županijske službe CZ-a, ne čekajući upute FUCZ-a koje ionako godinama kasne, same krenule u organiziranje i provođenje mjera. Ovo se odnosi, prije svega, na CZ Sarajevske i Tuzlanske županije.

Civilna zaštita SŽ jučer je bila spremna i za veće padaline, jer je ranije urađena obuka i organizacija da se, u slučaju potrebe, stavi na raspolaganje građanima. Direktor Mustafa Kovač, baš kao i direktor Zdenko Tadić iz Civilne zaštite TŽ, na vrijeme su preventivno i planski pristupili organizaciji mjera za predstojeće zimske padaline.

Ekstremni uvjeti

Stručnjaci diljem svijeta najavljuju da će ove godine zima biti ekstremna, a da će pad temperature biti najniži u povijesti mjerenja, još od davne 1597. godine. No, usprkos ovome, ali i prošloj zimi kada je BiH doslovce bila zatrpana, očigledno nije bila dovoljno dobro upozorenje direktoru FUCZ-a Aliji Tihiću i njegovom pomoćniku za zaštitu i spašavanje Mirsadu Teskeredžiću.

- Uzme li se u obzir da je zapovjednik Federalnog stožera za zaštitu i spašavanje, ministar Jerko Ivanković Lijanović, onda je potpuno jasno da će i ove godine, kao i prethodnih, biti potpuno zanemaren preventivno planski pristup, jer je očigledno nekome u interesu isključivo zbrajajanje šteta - tvrdi naš sugovornik, koji je blizak FUCZ-u.

Podsjećamo da je, prema podacima Federalne komisije za procjenu, šteta uzrokovana snježnim nepogodama koje su u veljači paralizirale cijelu BiH iznosila više od 50 milijuna KM. Na upit o tome šta su konkretno radili na preveciji i zaštiti od snježnih padalina, odgovore iz FUCZ-a nismo dobili.

Dvostruko više povreda

Prema izvješćima iz službi hitne pomoći, ni građani nisu adekvatno spremni za snijeg te je tako jučer u sarajevskoj Hitnoj pomoći bio dvostruko veći broj ljudi s povredama koje su nastale padom zbog snijega. Dežurni ljekar Amela Komelija preporučila je građanima da se kreću što manje.

- Očito je da građani nisu u adekvatnoj obući. Imali smo povrede glave, istegnuća i lomove. Savjetujem ljudima da se što manje kreću, posebno starijim pacijentima kojima su kosti razrijeđene - kazala je Komelija.

Štete iz veljače 2012.

25.729.335 KM u HNŽ
8.518.877 KM u ŽS
2.547.952 KM u ZDŽ
2.203.950 KM u LŽ
1.496.315 KM u TŽ
1.007.559 KM u SBŽ
178.299 KM u PŽ