Zbrinjavanje izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom | Hercegovina.Info

Zbrinjavanje izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

Zbrinjavanje izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojilo Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Izvještaju, 74 osobe bile su s priznatim izbjegličkim statusom i 38 stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice osigurava smještaj u Izbjegličko-prihvatnom smještaju “Salakovac” u Mostaru, gdje borave 22 izbjeglice sa priznatim statusom, a preostalih 90 osoba je smješteno u privatnom smještaju, većinom na području Županije Sarajevo.

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u 2018. godini je izdvojilo 47.146,85 KM.

Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite za ove kategorije Ministarstvo je utrošilo 69.358,52 KM, i to na ime ograničene financijske pomoći, stalne novčane pomoći, jednokratne pomoći, dječijeg dodatka i smještaja u ustanove socijalne zaštite.

Izbjeglice i stranci pod supsidijarnom zaštitom ostvaruju i prava na obrazovanje te školsku 2018/2019. godinu pohađa 28 djece, priopćeno je iz VMBiH.