Završeno intervjuiranje 120 kandidata za kadete Granične policije BiH

 Završeno intervjuiranje 120 kandidata za kadete Granične policije BiH
Inače, intervjuiranje je izvršeno u sklopu natječajne procedure za prijem 120 novih kadeta u Graničnu policiji BiH, od čega je 100 kadeta VII. klase s najmanje završenim IV. stupnjem školske spreme za prvu razinu pristupanja u činu "policajac" i 20 kadeta s najmanje završenim VI. stupnjem školske spreme za drugu razinu pristupanja u činu "mlađi inspektor".

"Na web stranici Granične policije BiH www.granpol.gov.ba objavljeni su dosadašnji rezultati testiranja (uključujući i intervju) kao i šifre najuspješnijih kandidata koji će pristupiti liječničkom i psihološkom pregledu i za koje će se u idućem razdoblju izvršiti sigurnosne provjere", navodi se u priopćenju Granične policije BiH.