Zato što nema jednu adresu, BiH ostaje bez 80 milijuna eura!

Zato što nema jednu adresu, BiH ostaje bez 80 milijuna eura!
...prstom mrdnuli kako država ne bi ostala bez ogromnih bespovratnih sredstava iz europskih IPA fondova.

Ogromne posljedice

Krajem prošle godine EU je kaznio BiH - već odobrenih oko 50 milijuna eura poslao je na drugu stranu. Time je naša zemlja najizravnije sankcionirana zbog neispunjavanja obveza koje je preuzela i postala je prva država koju je EU tako kaznio, ali ni to nije osvijestilo političku elitu. Nova generacija europskih pretpristupnih fondova - IPA2 - programirana je za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Sada je pod velikim upitnikom još ranije planiranih oko 80 milijuna eura godišnje za Bosnu i Hercegovinu, što znači ukupno oko 560 milijuna eura za sedam godina.
Kako doznajemo, BiH ne može računati da će dobiti bespovratnih 80 milijuna eura za ovu, a neizvjesna je ista suma i za 2015. godinu. Stranke na vlasti su, kako stvari stoje, digle ruke od hitnog rješavanja problema u državi, potpuno su se okrenule borbi za glasove birača na izborima u listopadu, Parlament BiH se odavno pretvorio u glasački stroj političke elite pa je ova godina unaprijed izgubljena što će svakako ostaviti posljedice i na iduću.
Dva su uvjeta koja BiH mora bespogovorno ispuniti da bi mogla koristiti novac iz IPA2 fondova. Prvi je izrada jedinstvene državne ekonomske strategije, a drugi je uspostava mehanizma koordinacije koji osigurava brzu i nesmetanu komunikaciju među institucijama na svim razinama vlasti radi postizanja jedinstvenog stava prema integraciji u EU-u. Drugim riječima, država mora imati jednu adresu i jedan glas u svim kontaktima s Europskom unijom.

Rok davno istekao

BiH je prihvatila da rok za uspostavu mehanizma koordinacije bude 31. listopada 2012. godine. On je davno istekao, a ništa konkretno nije urađeno. Vijeće ministara je formiralo Tim za izradu dokumenata učinkovite koordinacije, za predsjednika je postavljen Saša Marić, a za članove Boško Kenjić, Amer Kapetanović i Darija Ramljak. Krenulo je dobro, brzo i lako su usvojena osnovna načela za izradu dokumenta, ali kada se došlo do konkretnih detalja, sve je stalo. Tim Vijeća ministara i dalje je u životu, ali su mu ruke potpuno svezane. Na scenu su stupili potpuno različiti stavovi entiteta praćeni ucjenama i uvjetovanjima čime su interesi države, uz svjesno zaobilaženje Ustava BiH, stavljeni u drugi plan. Sve je, zapravo, prebačeno na politički teren čime je BiH po tko zna koji put pokazala da je država mimo svijeta.
Za BiH je bespovratnih oko 80 milijuna eura godišnje iz fondova IPA2 planirano za konkretne projekte u oblasti zapošljavanja, socijalne politike, poljoprivrede, regionalni razvoj i tranzicijski proces. Primjerice, samo za razvoj ruralnih područja BiH je ove godine mogla dobiti 25 milijuna eura.

Dnevni list