Zamjenik Dalipagić na sastanku predstavnika zemalja članica ITF-a

Zamjenik Dalipagić na sastanku predstavnika zemalja članica ITF-a

U svom obraćanju, zamjenik Dalipagić je izrazio zahvalnost Tajništvu Međunarodnog prometnog foruma na nastojanjima da se postupci i procedure u prometu koje danas imamo unaprijede i poboljšaju, kao i svim aktivnim predstavnicima drugih zemalja koji daju prijedloge za prevazilaženje postojećih barijera u prometu.

„Bosna i Hercegovina, kao jedna od zemalja u tranziciji, prvenstveno je zainteresirana za daljnji razvoj nesmetanog i fleksibilnog prometa, uz ispunjavanje svih uvjeta koje sigurnost prometa sa sobom nosi. Međunarodno strateško opredjeljenje treba biti u funkciji postizanja najvećeg kvaliteta prometa u svakom pogledu, čemu Bosna i Hercegovina daje punu potporu", istaknuo je Dalipagić.

Zamjenik Dalipagić je istaknuo da Bosna i Hercegovina u potpunosti podržava svaku konstruktivnu ideju, kao što je ideja CEMT platforme. Isto tako, Bosna i Hercegovina podržava i Povelju kvaliteta od koje se tek očekuju puni rezultati i koja bi trebala dovesti do harmonizacije propisa.

Također, istaknuto je da su prijeko potrebni daljnji koraci u razvoju međunarodne kvote, kao i nove ideje i šira debata o tom pitanju.