Zaduženje od 100,000.000 eura za realizaciju projekta Mostar - jug

auto cesta
auto cesta
...financijskih institucija za financiranje projekata na koridoru Vc, piše Večernji list BiH.

Brojni projekti

Prihvaćanjem odluke po kreditnom sporazumu između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i BiH bit će osigurana sredstva od oko 36 milijuna eura za realizaciju projekta Nemila - Donja Gračanica.

Kako se dalje navodi u priopćenju Vlade Federacije BiH, po ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke i BiH, osiguravaju se sredstva od 100,000.000 eura za realizaciju projekta Mostar - jug, a za projekt Zenica - sjever sredstva u 50,000.000 eura.

- Po sporazumu o zajmu između BiH i OPEC fonda za međunarodni razvoj osigurava se 27,150.000 dolara za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica - sjever - komponenta A), a za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica - sjever - komponenta B) 24,300.000 eura. FBiH će sredstva na kreditnoj osnovi prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, koji je krajnji korisnik i dužnik, a na ovaj način je omogućena izgradnja novih 40 kilometara autoceste na koridoru Vc - navodi se u priopćenju Vlade Federacije BiH.

Također na istoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala informaciju međuresorne radne skupine, koja je trebala analizirati stanje u vezi s prikupljanjem i raspodjelom sredstava iz izvornih prihoda za financiranje cesta, sagledati mogućnosti i predložiti proceduru za uzimanje kredita od međunarodnih financijskih institucija za financiranje regionalnih i lokalnih cesta te predložiti mjere za poboljšanje postojećeg stanja i pokretanje realizacije projekata. U skladu s tim Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i veza i Federalno ministarstvo financija da nastave aktivnosti s ciljem osiguranja kredita međunarodnih financijskih institucija za financiranje projekta modernizacije regionalnih cesta.

Financijska samostalnost

- Predstavnici FBiH u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje zaduženi su inicirati dodatnu izmjenu Zakona o trošarinama BiH s ciljem stvaranja pretpostavki za potpuno uređenje tržišta naftnim prerađevinama u BiH - navode iz Vlade FBiH. Nadalje, Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije treba osigurati adekvatnu kontrolu pri odobravanju uvoza biodizela i količine prerađevina rudnicima na koje se ne plaćaju obveze, a Federalno ministarstvo prometa i veza pri odobravanju ovog goriva za potrebe JP Željeznica Federacije BiH.

Federalno ministarstvo prometa i veza zaduženo je odmah pristupiti digitalizaciji kontrole naplate javnih prihoda i, najkasnije do 31. srpnja 2018. izvršiti digitalizaciju evidentiranja i kontrole naplate javnih prihoda prilikom registracije motornih vozila povećanjem opsega poslova stručnim institucijama koje vrše nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila te da uspostavi održiv model funkcioniranja i razvoja ovog sustava.

Federalna ministarstva prometa i veza, okoliša i turizma i financija zadužena su, u suradnji s nadležnim županijskim ministarstvima u procesu uspostave digitalizacije osigurati nužne suglasnosti primatelja javnih prihoda za ograničen pristup informacijama o obvezama i naplati obveza prilikom registracije motornih vozila na teritoriju FBiH.

Županijske vlade dužne su uskladiti status upravitelja regionalnim cestama sa Zakonom o cestama Federacije BiH u smislu financijske samostalnosti.