ZABRANJENO U EU, ALI NE I U BIH Uvozimo hranu koja je štetna za zdravlje građana

hrana,Gorivo,energija,FBIH,potrošači

Zbog zastarjelih pravilnika i sporosti u usklađivanju s propisima Europske unije po pitanju hrane, ugroženo je zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini. Ovo se navodi u Informaciji o problematici implementacije propisa zbog neusklađivanja s EU, a koju je izradila i u Vijeće ministara BiH uputila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

"Zastoj u proceduri usklađivanja propisa otvara mogućnost da se u BiH uvozi hrana koja je štetna i neprikladna za zdravlje ljudi. Razlike u propisima koji su na snazi u zemljama okruženja stvaraju brojne probleme domaćim proizvođačima kako na domaćem i na inozemnom tržištu, tako i uvoznicima hrane u BiH", navodi se u ovoj informaciji, pišu Nezavisne novine.

Naime, u BiH su trenutno na snazi Pravilnik o maksimalnim dozvoljenim količinama ostataka pesticida u hrani i na njoj, te hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, zatim Pravilnik o prehrambenim aditivima i Pravilnik o dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Što su pokazale kontrole?

"Kao uzrok neusklađenosti pravnog propisa u BiH s propisima koji su na snazi u EU, rezultati provedenog programa kontrole, u zadnje dvije godine, pokazuju da su određene aktivne materije detektirane u proizvodima u Bosni i Hercegovini u skladu s propisanim MRL, dok iste nisu u skladu s važećim propisima u EU i ne bi se mogle naći na tržištu EU. Naprijed navedeno za posljedicu ima ugrožavanje zdravlja ljudi u Bosni i Hercegovini, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane, nejednakih uvjeta na tržištu i isto ima direktan utjecaj na funkcioniranje tržišta", navodi se u informaciji Agencije.

Aditivi u proizvodima koje konzumiraju djeca

Kada je riječ o prehrambenim aditivima, između ostalog, najaktualniji primjer problematike s kojom se trenutno susreće Agencija za sigurnost hrane je prehrambeni aditiv titanov dioksid. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je još 6. svibnja 2021. godine objavila znanstveno mišljenje i navela da se ne može isključiti zabrinutost zbog genotoksičnosti. S obzirom na brojne nesigurnosti zaključila je da se titanov dioksid ne može smatrati sigurnim ako se upotrebljava kao prehrambeni aditiv u hrani. Glavna funkcija ovog titanovog dioksida je da osigura bijelu boju ili neprozirnost proizvoda, a poseban problem je što se upotrebljava u prehrambenim proizvodima koji su posebno popularni među djecom, kao što su žvakaće gume, slatkiši, čokolade i sladoled, što, kako navode u Agenciji, izaziva zabrinutost u pogledu moguće visoke izloženosti tog osjetljivog dijela stanovništva.

"Slijedom naprijed navedenog, svi proizvodi koji sadrže E-171 ne mogu se više plasirati na tržište EU, dok je to, nažalost, zbog zastarjelog bh. zakonodavstva na tržištu Bosne i Hercegovine još omogućeno", navodi Agencija u informaciji koja je poslana Vijeću ministara BiH.

Džemail Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane, rekao je da su u skladu s procedurom pripremili informaciju koja će uskoro biti dostavljena Vijeću ministara BiH i da se radi o uobičajenom poslu.

On je rekao kako postoji mali zastoj koji može imati negativan utjecaj na potrošače, posebno za gospodarstvo, jer dosta tih proizvoda koji podliježu pravilnicima se izvozi.

"Imamo sve ažurirano otprilike s 2021. godinom i od 2021. nismo radili i nije bilo tu nešto pretjerano, ali kontinuirano se događaju izmjene i promjene. To su uglavnom tehničke stvari, gdje se mijenjaju određene razine pa tako gdje je bio dozvoljen jedan miligram - sada je znanost rekla da je to 0,9 miligrama", rekao je Hajrić za Nezavisne novine.