ZA ZLOČINE U UZDOLU Enver Buza pravosnažno osuđen na osam godina zatvora

ZA ZLOČINE U UZDOLU Enver Buza pravosnažno osuđen na osam godina zatvora
BIRN BiH

Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostupanjsku presudu kojom je Enver Buza, v.d. komandanta Samostalnog bataljuna Prozor Armije BiH, osuđen na osam godina zatvora za zločin u Uzdolu u općini Prozor-Rama.

Apelacijsko vijeće je navelo da su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način u Uzdolu izvršili zločin nad 27 civila, među kojima su bili žene, djeca i starija osobe. Vijeće je konstatiralo da je Buza fizički bio blizu mjesta zločina, a kasnije od Službe javne sigurnosti imao informacije o zločinu, dodajući da nije naredio istragu o događanjima u Uzdolu, donosi detektor.ba.

Kako je rekao predsjedavajući Apelacijskog vijeća sudac Tihomir Lukes, Vijeće je osudilo Buzu na osam godina zatvora cijeneći sve izvedene dokaze pojedinačno i dovodeći ih u međusobnu vezu.

Suđenje je obnovljeno nakon što je Apelacijsko vijeće ukinulo prvostupanjsku presudu kojom je Buza, kao v.d. komandanta Prozorskog bataljuna, po komandnoj odgovornosti osuđen na 12 godina zatvora i proglašen krivim za zločin u Uzdolu, gdje je 14. rujna1993. ubijeno 27 hrvatskih civila. U toj presudi navedeno je da je propustio kazniti podređene.

“Apelacijsko vijeće je, cijeneći dokaze, utvrdilo da je optuženi, kao nadređena osoba, sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad pripadnicima bataljuna koji su, pod neposrednom kontrolom optuženog, izvršili napad na Uzdol i ubili 27 civila, nečinjenjem počinio kazneno djelo”, kazao je Lukes.

Prema drugostupanjskoj presudi, Vijeće je utvrdilo da su policija i druge pridružene jedinice djelovale kao cjelina, što se može vidjeti i iz borbenog izvještaja optuženog Buze.

Govoreći o stradalim osobama, Apelacijsko vijeće je utvrdilo da se nesumnjivo radi o civilima starije životne dobi i djeci koji su ubijeni u kući i oko kuća. S obzirom na način smrti, kako je rečeno, dâ se zaključiti da su bili nespremni.

Sudac Lukes je kazao, s obzirom na to da se optuženi tereti po komandnoj odgovornosti, da su i ovi elementi dokazani.

Tužiteljstvo BiH je uspješno dokazalo da je Buza zapovjedao akcijom i da je postojao sistem veze. Optuženi je bio upoznat s napadom i morao je znati za napad. Vojska je konstantno pričala o zločinu, a ‘Radio Rama’ je izvještavao o zločinu”, rekao je Lukes, dodavši da je Buza zbog svoje pozicije imao obavezu i ovlaštenje nad svojim podređenim. 

Kako je navedeno, Buza je imao moć da poduzme radnje da počinitelji budu kažnjeni, što je on propustio učiniti. Prema presudi, Vijeće je našlo da je individualna odgovornost nečinjenjem u ovom slučaju primjenjiva.

Odlučujući o visini sankcije, Vijeće je cijenilo stupanj odgovornosti, težinu počinjenog djela, okolnosti, život optuženog, njegove osobne prilike i držanje pred sudom.

Od otežavajućih okolnosti, prilikom odmjeravanja kazne, Vijeće je cijenilo upornost da Buza ne poduzme određene mjere i težinu kaznenog djela s obzirom da je ubijeno 27 civila. Od olakšavajućih okolnosti, cijenjena je starija životna dob i zdravstveno stanje osuđenog.

Buza je oslobođen obaveze da nadoknadi troškove sudskog postupka, a oštećeni su s imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Vijeće se donijelo rješenje da se Buzi produže mjere zabrane, koje će trajati do upućivanja na izvršenje kazne zatvora.

Suđenje Buzi počelo je 14. rujna 2016. godine. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.