ZA TRI PREKRŠAJA Sutkinja iz Širokog Brijega disciplinski kažnjena smanjenjem plaće na četiri mjeseca

Radmila Mandić
Dženat Dreković (CIN)

Radmila Mandić, sutkinja Općinskog suda u Širokom Brijegu, sankcionirana je smanjenjem plaće od deset posto na razdoblje od četiri mjeseca zbog više disciplinskih prekršaja.

U odluci Prvostupanjske disciplinske komisije Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) se navodi da je Mandić počinila disciplinski prekršaj “donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka”, prenosi Detektor.

Prekršila Zakon o kaznenom postupku

Mandić je, navodi se, donijela odluku kojom je odbila žalbe osumnjičenih, te propustila da postupi po uputi drugostupanjskog suda i donese odluku o prijedlogu tužiteljstva za produženje pritvora, čime je prekršila Zakon o kaznenom postupku Federacije.

“Tužena je odlučivši o žalbama osumnjičenih, što je u nadležnosti višeg suda, prekršila Zakon o kaznenom postupku Federacije BiH, kojim je propisano da o žalbi protiv rješenja donesenog u prvom stupnju odlučuje vijeće apelacijskog odjela višeg suda”, navodi se u odluci.

Mandić je proglašena odgovornom i za disciplinski prekršaj “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti suca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudaca”.

“Tužena je propustila da odluči o Prijedlogu za donošenje dopune presude i o Zahtjevu za ispravku presude u razdoblju od četiri godine i četiri mjeseca (…) što je imalo za posljedicu da prvostupanjska presuda, kojom nije odlučeno o dijelu tužbenog zahtjeva koji se odnosi na obračun zakonske zatezne kamate i o dijelu troškova postupka, postane pravosnažna”, piše u odluci.

Nepažljivo obavljala dužnost

Mandić je, postupajući kao sudac izvjestitelj u jednom predmetu, propustila da u zakonski određenom roku od tri dana od dana prijema donese odluku o žalbi tužiteljstva izjavljenoj na rješenje kojim se produžavaju izrečene mjere zabrane, nakon čega je po proteku razdoblja od 20 dana donijela rješenje kojim se odbija žalba tužiteljstva kao neutemeljena i potvrđuje prvostupanjsko rješenje.

U odluci se dalje navodi da je tužena, nepažljivo obavljajući svoju službenu dužnost, donijela presudu prepisujući dijelove iz obrazloženja druge presude. Posljedica toga je da predmetna presuda obiluje sadržajem koji se ne odnosi na predmetni spor, niti se tiče činjenica utvrđenih u postupku, čime je počinila disciplinski prekršaj “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

Mandić je, tijekom svjedočenja u disciplinskom postupku koji se vodi protiv nje, priznala grešku pri izradi presude za klevetu protiv Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

Kao otežavajuće okolnosti su cijenjene činjenice da je tuženoj utvrđena odgovornost za počinjena tri disciplinska prekršaja koja je počinila s četiri radnje, te da je prekršaje počinila iz svjesnog nehaja.

“Prvostupanjska disciplinska komisija smatra da je izrečena disciplinska mjera smanjenje plaće za deset posto na razdoblje od četiri mjeseca u potpunosti adekvatna stupnju disciplinske odgovornosti, posljedicama počinjenih disciplinskih prekršaja i svim drugim okolnostima konkretnog slučaja”, navodi se u odluci i dodaje da “nijedna druga disciplinska mjera ne bi bila adekvatna počinjenim radnjama tužene i posljedicama koje su nastupile po pravosuđe BiH i pravosudnu funkciju koju tužena obavlja”.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sutkinju Mandić.

Na ovu odluku je dozvoljena žalba Drugostupanjskoj disciplinskoj komisiji VSTV-a.