Vojnicima u konzervama s junetinom isporučena svinjetina

Vojnicima u konzervama s junetinom isporučena svinjetina

Kao rezultat interne istrge utvrđeno je da su dva dobavljača s kojima je MO BiH sklopilo ugovore o opskrbi konzerviranih obroka s junećim mesom, te pite s mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu labaratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklariranih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina.

Imajući u vidu da je predmetna isporuka hrane izvršena suprotno ugovorima i deklaracijama na proizvodima, predmetni artikli su distribuirani pripadnicima OS BiH uključujući i pripadnike OS BiH muslimanske vjeroispovjesti, čime su se prekršile odredbe Pravilnika o ishrani u MO i OS BiH.

Nadležni u MO i OS BiH su odmah po prvoj izraženoj sumnji, hitno zabranili korištenje spornih artikala u ishrani pripadnika u komandama i jedinicma OS BiH do okončanja svih labaratorijskih analiza iz predmetnih nabavki. U skladu sa utvrđenim činjenicama, Ministarstvo obrane BiH poduzet će mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa MO i OS BiH u predmetnim stvarima.

Također će se, u cilju jačanja sustava planiranja, kontrole i nadzora nad artiklima ishrane, provesti aktivnosti radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OS BiH koji bi se mogli dovesti u vezu sa utvrđenim propustima, priopćeno je.

 

večernji.ba