Vlasti troše 275 KM u sekundi | Hercegovina.Info

Vlasti troše 275 KM u sekundi

Vlasti troše 275 KM u sekundi
Postavljanjem brojača javne potrošnje, građanima se stavlja na uvid protok njihovog novca kroz blagajne svih razina vlasti u BiH, iz sekunde u sekundu, svakog dana u godini.

Brojač će biti postavljen u pješačkoj zoni u centru Sarajeva, kako bi bio dostupan što većem broju građana, koji imaju pravo na informisanje o raspolaganju njihovim novcem.
U 2011. godini nije formirana državna vlast, značajno je opao kreditni rejting, zemlja sve dublje tone u siromaštvo, država ne vodi računa o elementarnim životnim potrebama građana, dok institucije vlasti u BiH potroše preko 8,5 milijardi KM! Od početka ove godine, do petka, 23. prosinca, institucije svih razina vlasti u BiH će potrošiti 8,470,440,000 KM budžetskog novca, što je 275 KM u sekundi, nešto manje od milijun na sat, priopćeno je iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa.

Za rad državnih službenika, odnosno njihovu doživotnu sinakuru, iz džepova poreznih obveznika izdvojeno je preko 3,2 milijarde KM.

Informacije o javnoj potrošnji nisu lako dostupne javnosti, čime se samo održava neodgovornost države prema raspolaganju novcem poreznih obveznika, koji građani uplaćuju kroz poreze, carine i doprinose. Smatramo da će se postavljanjem ovakvog brojača, u centru grada, skrenuti pažnja građana na količinu novca koju svakodnevno troše državne, entitetske, kantonalne, općinske, kao i vlasti distrikta Brčko.

Fena