Vlasti mogu osigurati smještaj za 1540 migranata, a uz pomoć vojske još oko 2000

emigranti
emigranti

... broja migranata/izbjeglica u BiH, koji je utvrđen još 2015. godine, za vrijeme prvog izbjegličkoga vala s Bliskog istoka, piše Večernji list BiH.

Njegov sastavni dio je i akcijski plan operativnog djelovanja u slučaju masovnog priljeva migranata/izbjeglica u BiH koji još nije aktiviran jer se BiH nije suočavala s masovnijim priljevom migranata.

Veliki troškovi

U cilju podsjećanja na situaciju u oblasti migracijske krize na početku 2016. godine, urađena je rekapitulacija potreba za održavanje tranzitne rute i zbrinjavanje migranata/izbjeglica, koja je sastavni dio navedenog akcijskog plana.

Troškovi su iskazani na temelju potreba operativnog djelovanja na osnovi pretpostavljenih parametara. Procjene su bile da je za zaštitu granice i uspostava te održavanje Tranzitnoga centra, uspostavu i održavanje Prihvatnoga centra za registraciju (kapaciteta 1000 osoba), nesmetan izlazak iz BiH i uspostavu Centra za humanitarno zbrinjavanje (kapaciteta 300 osoba), za zbrinjavanje u Azilantskom centru za 1000 tražitelja azila te za troškove zbrinjavanja korisnika Imigracijskoga centra (kapaciteta 120 osoba) i troškove zbrinjavanja stranaca žrtava trgovanja ljudima NVO sektor, kapaciteta 35 mjesta, potrebno ukupno jednokratno 13,5 milijuna maraka i još 5,3 milijuna KM svakog mjeseca.

Godišnje bi ti troškovi dosegnuli 63,7 milijuna KM. Navedeni akcijski plan bi se aktivirao u slučaju da je Hrvatska počela graditi ogradu prema Srbiji ili na drugi način zatvorila granicu prema Srbiji ili ako bi tri dana za redom, na jedan od graničnih prijelaza BiH sa Srbijom ili Crnom Gorom, prelazilo 100 ili više migranata/izbjeglica, a postoji otvorena mogućnost izlaska migranata iz BiH prema zemljama Europske unije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema informacijama o priljevu migranata, vrlo smo blizu ispunjenja ovog drugog uvjeta za aktiviranje plana. BiH raspolaže sveukupnim kapacitetom za smještaj 620 osoba, koje je moguće dodatno proširiti na 920 mjesta. Na lokacijama i kapacitetima neperspektivne imovine OS BiH moguće je smjestiti još 1380 osoba, a vojska ima i mogućnost uspostave jednog većeg ili dva manja šatorska naselja kapaciteta 500 do 700 osoba.

U slučaju masovnijeg priljeva izbjeglica, azilanata i nezakonitih migranata u BiH bilo bi nužno proširenje kadrovskih resursa i povećanje te adaptiranje kapaciteta za njihov smještaj, što, prije svega, zahtijeva osiguravanje financijskih i materijalnih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora jer su postojeći proračunski kapaciteti zasigurno nedostatni. Ono čemu se mnogi još nadaju je da će nas veći val migranata zaobići i da provedba akcijskog plana neće biti potrebna. Državni Parlament će o tomu ipak raspravljati.