Vlast širi vozni park: Odobrena nabavka novih 24 automobila za institucije Federacije BiH

Vlast širi vozni park: Odobrena nabavka novih 24 automobila za institucije Federacije BiH
Sredstva za ove namjene 1.000.000 KM za organe i tijela FBiH i 80.000 KM za Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH osigurana su u Budžetu FBiH za 2019. godinu, prenosi portal klix.ba.

Najviše automobila planirano je za Poreznu upravu FBiH (10) i Federalni MUP (tri). Kako se navodi, pri preuzimanju novih vozila, budžetski korisnici su dužni Službi za zajedničke poslove na raspolaganje staviti jedno, a Porezna uprava FBiH osam vozila u voznom stanju, ispravnih i spremnih za daljnje korištenje, koja će, na osnovu evidentiranih zahtjeva, biti dodijeljena drugim korisnicima.

Agenciji za privatizaciju u FBiH date su saglasnosti na Program rada s Planom privatizacije i na Finansijki plan za 2019. godinu.