Vlada HNŽ-a povratnicima daje po 4.000 maraka i kaže da je to dosta za minimalne uvjete stanovanja

Vlada HNŽ, povratnici, donacije

Uprava za prognanike i izbjeglice pri Vladi Hercegovačko-neretvanske županije odlučila je s, najviše 4.000 maraka, pomoći prognane i raseljene osobe za povratak. U javnom pozivu kažu da će podijeliti 250.000 maraka u građevinskom materijalu na 63 donacije te kako je iznos od najviše 4.000 maraka iznos koji je dovoljan za minimalne uvjete stanovanja.

Na temelju Programa rada Uprave za prognanike  i izbjeglice  za 2022 . godinu, a sukladno sa proračunskim sredstvima namjenjenim za podršku povratka u iznosu od 250.000,00 KM na području HNŽ, Uprava za prognanike i izbjeglice propisuje  proceduru za podnošenje zahtjeva i odabira korisnika za dodjelu donacija u građevinskom materijalu.

Vlada HNŽ,povratnici,donacije

Izbor korisnika odnosi se na dodjelu 63 donacija građevinskog materijala s maksimalnim iznosom do 4.000,00 KM, čijom bi se ugradnjom stekli minimalni uvjeti za stanovanje, a u skladu s utvrđenim standardima.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom tisku.

Zahtjevi se mogu podnijeti poštom na adresu Uprava za prognanike i izbjeglice HNŽ, ul.  Stjepana Radića br.3,  Mostar, a donosimo kriterije koji moraju biti dostavljeni:

1.    da je raseljena osoba ili povratnik (rješenje o statusu raseljene osobe, uvjerenje o statusu povratnika izdat od nadležne općinske službe); 
2.    da je raseljena osoba iskazala namjeru za povratkom (ovjerena izjava ili prijava o dobrovoljnom povratku);
3.    da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije (ZK ili posjedovni list, ne stariji od 6 mjeseci);
4.    da je na dan 30. 4. 1991.godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije (uvjerenje  iz MUP-a);
5.    da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra ne uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta (uvjerenje nadležne općinske službe);
6.    da on i članovi njegovog domaćinstva iz 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odogvarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta (ovjerena izjava);
7.    da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta (ovjerena izjava).

Rok za donošenje liste kandidata koji ispunjavaju opće kriterije je 30 dana od isteka roka od podnošenje zahtjeva. Komisija će nakon obilaska i uvida u stanje stambenih jedinica podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju opće kriterije napraviti listu potencijalnih korisnika donacije. Rezultati konačnog odabira korisnika bit će objavljeni na oglasnoj ploči Uprave.