Vlada FBiH traži skraćivanje radnog vremena

vlada fbih
vlada fbih
Ove mjere podrazumijevaju da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u sedam sati, da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite daje kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i ljudima starijim od 65 godina i da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do devet sati ujutro, piše dnevni list.ba.

Poslodavcima je preporučeno da djelatnicima koji obavljaju poslove na otvorenom i suncu, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Ako tehnologija posla to ne dozvoljava, treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 12 do 16 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 16 sati. Preporuka je i da uposlenim kroničnim bolesnicima poslodavci u ovom razdoblju omoguće korištenje godišnjeg odmora.

Preporuke

Ustanove koje s radom počinju u devet sati, početak radnog vremena trebaju pomjeriti na osam sati. Poslodavci bi trebali omogućiti ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima, kao i tijelima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično.).

Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, a u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima trebalo bi osigurati podjelu vode i drugih napitaka. Pučanstvo treba kontinuirano izvješćivati o općim mjerama zaštite od visokih temperatura, savjetovati da borave u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 3-5 stupnjeva.

Pored navedene informacije koja će biti proslijeđena na postupanje županijama i općinama Vlada je donijela i niz
izmjena važećih zakona, odluka i izvještaja.

Jedna od najznačajnijih odluka koja je u petak donesena jeste ona koja se tiče prodaje državnog udjela u Fabrici duhana Sarajevo. Naime, Vlada je donijela Odluku da državni kapital u iznosu 39,9058 posto ukupnih dionica ovog društva ili 511.478 dionica, bude prodat putem burze. Postupak prodaje provest će Agencija za privatizaciju u FBiH.

Ogromno zaduženje

Vlada je usvojila i informaciju o stanju duga za drugi kvartal ove godine.

Iz Vlade navode kako je ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 6.229.796.107 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 52.197.685 KM ili 0,845 posto. U odnosu na proteklo razdoblje dug je u američkim dolarima manji za 44.117.917 USD. Vanjski dug je na kraju drugog kvartala iznosio 5.175.791.230 KM. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 17.802.315 KM, odnosno 0,34 posto.

Kada je riječ o unutarnjem dugu u toku ovog tromjesečja, a u skladu sa kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade FBiH, održano je pet aukcija trezorskih zapisa i jedna aukcija trezorskih obveznica (40 milijuna KM). Trezorski zapisi emitirani su u iznosu od 120 milijuna KM. U istom periodu, po osnovu ranije emitiranih vrijednosnih papira, a koji su dospjeli na naplatu u drugom kvartalu, izmireno je 90 milijuna KM.

Unutarnji dug Vlade na kraju lipnja iznosi 1.070.084.506 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 1.054.004.877 KM. Unutarnji dug po osnovu tržišnih i netržišnih vrijednosnih papira iznosio je 1.054.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je veći za 70.000.000 KM.

Kadrovska rješenja

Vlada je u petak izvršila niz kadrovskih izmjena. Za direktora Agencije za privatizaciju imenovan je Amer Bekrić. Dana je suglasnost Nadzornom odboru Međunarodnog aerodroma Sarajevo da razriješi dužnosti članove Uprave i imenuje na četiri godine novu Upravu u sastavu Armin Kajmaković (direktor), Elvedin Begić (izvršni direktor za promet i usluge u zračnom prometu) i Alan Bajić (izvršni direktor za razvoj aerodroma). Dano je i niz odobrenja za zastupanje Vlade na skupštinama državnih poduzeća, a imenovano je i nekoliko radnih tijela, grupa i komisija.

Ponovno pala cijena gasa

Vlada je u petak dala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna gospodarskih društva na području Federacije. Predložena veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije iznosi 450 KM/1000 Sm3, tj. snižena je za deset posto od prethodne cijene. U prodajnu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Veleprodajna cijena prirodnog gasa će biti primjenjivana od 1.kolovoza.