Vlada FBiH riješila nedoumice: Izjednačena prava za umirovljenje policijskih službenika svih nivoa

Vlada FBiH riješila nedoumice: Izjednačena prava za umirovljenje policijskih službenika svih nivoa

Vlada FBiH je danas, na zahtjev Federalnog zavoda za zapošljavanje, utvrdila mišljenje kojim su izjednačena prava za umirovljenje policajaca na državnom nivou s pravima njihovih kolega na nivou FBiH i županija.
Mišljenje se odnosi na državne policajce SIPA-e, Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji su zbog ovih nedoumica imali niže mirovine nego policijski službenici s drugih nivoa.

Riječ je o pravilnoj primjeni člana 104a Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH. Mišljenje su pripremala dva ministarstva - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača objasnio je da se radi o pitanju koje je trebalo riješiti za sve policijske službenike u BiH koji imaju prebivalište na teritoriji FBiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebalo je da se obuhvate oni koji rade u županijskom, federalnom MUP-u i policijskim agencijama na teritoriji BiH, a imaju prebivalište u FBiH. S obzirom na to da je PIO imao nejasnoća, tražio je dodatno tumačenje. Dva ministarstva dala su svoje mišljenje i ono je danas bilo na Vladi", objasnio je Drljača.

Radi se o jedinstvenoj definiciji za sve policijske službenike, bez obzira na kojem nivou rade, kako bi imali jednak tretman. Podsjetio je da je Ustavom BiH propisana isključiva nadležnost entiteta za oblast PIO-a, a da oni s prebivalištem na teritoriji FBiH pod jednakim uvjetima uplaćuju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federalnom zavodu PIO.

"Mišljenja smo da treba primjenjivati iste propise kod umirovljenja i načina izračuna mirovina policijskih službenika na državnom nivou kao i onih na nivou FBiH. To je suština tumačenja. Kada je riječ o visini mirovine, Prema Zakonu u PIO-u to se utvrđuje kroz bodovni sistem, ako nije drugačije propisano", pojasnio je ministar Drljača.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je poručio da su svi policijski službenici potpuno jednaki, da imaju ista ovlaštenja i da postoji na pravnoj osnovi za ovu uredbu.

"Nema nikakvog razloga da ih razdvajamo jer rade isti posao. Ovo je samo jedan od načina da PIO lakše primjenjuje ove zakone. Mislim da ćemo s ovim zaključcima, koje je Vlada danas jednoglasno usvojila, otkloniti dilemu koju smo dosad imali, inače bismo doveli u diskriminirajući položaj određeni broj službenika, a vi znate da će ubuduće oni moći prelaziti iz jedne agencije u drugu", objasnio je Čampara.

On je dodao da se ovo tiče umirovljenja, ali da visina plate i druga prava zavise od zakona o policijskim službenicima i zakona o unutrašnjim poslovima.

"Nažalost, mi imamo decentralizirani policijski sistem gdje svaka županija mora donijeti ove zakone. Tako imamo 10 županija i 10 tih zakona, federalni nivo gdje donosimo poseban zakon za taj nivo, kao i državni. U RS-u je mnogo lakše upravljati, raditi i izdvajati budžetska sredstva jer postoji hijerarhijska subordinacija, ali mi se moramo pridržavati ustavno-pravnog uređenja koje je na snazi", kazao je Čampara.

(klix.ba)