VLADA FBIH Izdvaja se više od 13 milijuna KM za nabavku cjepiva protiv koronavirusa

VLADA FBIH Izdvaja se više od 13 milijuna KM za nabavku cjepiva protiv koronavirusa
Vlada FBiH

Nakon što je u petak usvojila informaciju o predbilježbi za nabavu cjepiva protiv covid-19 za Federaciju BiH u okviru COVAX mehanizma, Vlada FBiH se obavezala da nabaviti ovo cjepivo za 40 posto najranjivije populacije FBiH tako da se, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo FBiH, nabavlja 800.000 doza cjepiva.

Vlada će iz proračuna FBiH za ove namjene osigurati ukupno 13.200.000 KM, a od toga do 15.9.2020. godine 15 posto od ukupnog iznosa, odnosno 1.980.000 KM.

Ministarstvo financija FBiH će za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve proračuna FBiH za 2020. godinu.

Ministarstvo zdravstva FBiH će, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, predložiti Vladi FBiH imenovanje tima koji bi obavljao aktivnosti u vezi s nabavom cjepiva protiv covid-19 u okviru COVAX mehanizma.

Vlada podržava aktivnosti nabave cjepiva i kroz drugi mehanizam - Europski plan za cijepljenje protiv covid-19, čiji je cilj da osigura koordiniranu akciju na nivou Europe radi zaštite javnog zdravlja osiguranjem optimalnog upravljanja covid-19 cijepljenjem populacije u Europi. Federalno ministarstvo je zaduženo da s Ministarstvom civilnih poslova BiH do kraja ovog mjeseca potpiše sporazum o nabavci cjepiva, navedeno je u informaciji iz Ureda za informiranje vlade FBiH.