VLADA FBiH Borbu protiv koronavirusa podići na maksimum

VLADA FBiH Borbu protiv koronavirusa podići na maksimum
Melisa Teletović/BHRT

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, te mjerama i aktivnostima koje poduzimaju nadležne institucije vlasti u FBiH, kao i sektoru zdravstva u FBiH.

Sjednicu je sazvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a na nju su, uz članove Federalne vlade, pozvani premijeri svih deset županija u Federaciji BiH, te čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Gospodarske komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog križa FBiH i Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni stožeri u FBiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i županijske uprave za
inspekcijske poslove i zdravstvene ustanove Vlada je danas zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) na teritoriji Federacije BiH.

Vlade županija zadužene su da u izvršavanje naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva županijska ministarstva u čijoj je nadležnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području županija, posebno policijske službenike županijskih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da osoba ne izvršava propisanu joj mjeru zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo kažnjivo po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne
naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavu opreme, karantena i drugog.

Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama kako bi bilo osigurano izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugog za potrebe suzbijajanja širenja koronavirusa.

Vlada Federacije BiH je zdravstvenim ustanovama dala suglasnost za nabavku opreme i medicinskih sredstava neophodnih za suzbijanje koronavirusa, prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Federalna vlada će od Vijeća ministara BiH zatražiti da provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na
pojavu novog koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španjolske, od sada primjenjuje na sve putnike, bez obzira iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira da li su bh. ili strani državljani - bude propisana mjera ograničavanja kretanja na razdoblje od 14 dana - samoizolacija. Federalno ministarstvo zdravstva će, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati ontiniuranu suradnju s nadležnim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH s ciljem osiguranja jednakog postupanja u ovoj situaciji na području cijele Bosne i Hercegovine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć
doprinijela efikasnijem suzbijanju novog koronavirusa u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH će u proračunu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u Federaciji BiH.