Vlada Fadila Novalića milijun naših maraka potrošila na 'friziranje' imidža tijekom pandemije, sporni i radovi na Staklenoj banci u Mostaru

Vlada Fadila Novalića milijun naših maraka potrošila na 'friziranje' imidža tijekom pandemije, sporni i radovi na Staklenoj banci u Mostaru
Hercegovina.info

Prošle godine Vlada Federacije BiH izdvojila je novac za, praktično, vlastitu reklamu što je osim neetično i netransparentno kršenje Zakona o proračunima FBiH. Uporedno su rad jedne od vladinih komisija građani platili skoro 24 tisuće KM. Šest ministara, tajnica Vlade i dva direktora službi novac su dobili za usvajanje rješenja o godišnjim odmorima, pravima na naknade, plaćenom odsustvu, regresu, piše Žurnal.

Ministri naplaćuju i usvajanje rješenja o godišnjim odmorima

Vlada Federacije prošle godine izdvojila je blizu milijun KM kako bi reklamirala svoj rad. Tada je Žurnal detaljno pisao o tome kako je skoro milijun KM, iako upakirano u nazive o transparentnosti i analizama, zapravo novac koji bi trebao popraviti teško narušeni imidž Vlade, njenih ministara i premijera Fadila Novalića.

Oko 815 tisuća KM tada je dato za projekt„Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa“, a skoro 200 tisuća za analizu o tome kako je Vlada radila u pandemiji. Osim što je neetično, nakon revizije cijelog projekta postaje jasno i da je izvedeno na netransparentan način. 

Što je utvrdila revizija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon detaljne analize Ureda za reviziju institucija u FBiH, koja se može pročitati u izvještaju o reviziji, zaključuju da je način na koji je za ovaj posao izabrana ZPR Agencija itekako sporan. Kriteriji za izbor, a nakon toga i bodovanje nisu detaljno razrađeni ni provedeni:

- Način bodovanja nije potkrijepljen adekvatnom dokumentacijom, niti se može utvrditi veza između prijave i dodijeljenog broja bodova. Programom nije jasno uređeno kako bi se sredstva raspodijelila da je više aplikanata zadovoljavalo uvjete – navodi se u izvješću.

Osim toga, bodovi koje je dobila ZPR Agencija nisu zasnovani na mjerljivim kriterijima. Sporan je iznos sredstava, ali i kriteriji komisije:

Ne možemo potvrditi ni na čemu je zasnovan prijedlog komisije za visinu dodijeljenih sredstava s obzirom na to da u javnom pozivu nije navedeno da će se sredstva dodijeliti aplikantu s najvećim brojem bodova u iznosu koji odgovara visini njegovog financijskog plana. 

Nakon što je izabrana, ZPR Agencija izdala je sedam avansnih faktura, kao da se radi o avansu za pružanje usluga, u iznosu od skoro 815 tisuća KM. Iako nije dogovoren tada niti pripada poslovnom razdoblju 2021., ovaj događaj evidentiran je na tu godinu. U isto vrijeme, tretiran je kao rashod – zaključili su revizori. Na taj način prekršen je Zakon o proračunima Federacije BiH. Kršenjem ovog zakona Vlada je prekršila i sve ono što on podrazumijeva: točnost, istinitost, pouzdanost, sveobuhvatnost, blagovremenost… u proračnuskom upravljanju i iskazivanju troškova.  

Osim toga, Vlada Federacije prošle godine, pisali smo, planirala je skoro 200 tisuća KM kako bi se napravilo izvješće o tome kako su postupali tijekom pandemije. Potpuno je suludo da Vlada izdvaja novac za nešto što su ranije već obavili revizori. U izvješću Ureda za reviziju o aktivnostima Vlade na sprečavanju posljedica pandemije navedene su brojne zamjerke. Kompletan izvještaj o tome kako je radila Vlada u pandemiji možete čitati na ovom linku.

Premijeru i Vladi nisu se svidjele kritike pa su odlučili platiti vlastito izvješće. Poziv za prijave je poništen u studenom, ali se sada ova suma za istu namjenu našla u Planu javnih nabavki Generalnog tajništva Vlade za 2022. godinu. 

Jedna od stavki koja se također problematizira u izvještaju o reviziji je rad komisija. Rad jedne od komisija – Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH – građani su platili skoro 24 tisuće KM. Članovi su šest ministara, tajnica Vlade i dva direktora službi pri Vladi. Usvojili su: 105 rješenja o godišnjim odmorima, pravima na naknade, plaćenom odsustvu, regresu, pokrenuli dva natječaja za imenovanje direktora, napravili 30 dopisa…Uglavnom se, dakle, radi o rješenjima koji su se ticali njihovih benefita. 

Druga komisija odlučivala je o različitim vrstama naknada, dodjeli stanova za privremeni smještaj… i koštala nas je blizu 10 tisuća KM. 

U revizorskom izvješću problematiziraju se i brojne druge stavke: koga je i za što Federalna vlada neosnovano plaćala po rješenju tajnice Vlade Edite Kalajdžić, iako nije obavljao posao za koji je plaćen – surađivao s Uredom za reviziju? Ugovori o nadzoru radova na zgradi Staklene banke u Mostaru, financiranje političkih stranaka, također. 

3,7 milijuna KM političkim strankama

Iz proračuna Vlade Federacije BiH prošle godine izdvojeno je 3,7 milijuna KM za financiranje političkih stranaka. Najviše za Stranku demokratske akcije – 597 tisuća  KM. Socijaldemokratska partija u ovoj raspodjeli dobila je 477 tisuća KM, Savez za bolju budućnost 217, Naša stranka 203 tisuće KM. U tabeli ispod koja je navedena i izvješću Ureda za reviziju institucija u FBiH možete vidjeti kompletnu listu sredstava koja su isplaćene političkim strankama.

 

Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele određeno je da se sredstva izdvajaju za financiranje stranaka, koalicija, ali njim uopće nije precizirano na što se ova sredstva mogu trošiti. Stranke su obavezne izvještaj o utrošku podnijeti izvještaj Generalnom tajništvu Vlade FBiH i navesti efekt uloženih sredstava. Programom nije razrađeno kako se ti efekti mjere.

Revizori su kontrolirali ova izvješća. Utvrdili su da nije obrazloženo kakav je efekt utroška sredstava. Stranke su uglavnom predstavljale samo materijalne stavke.

Od 3,7 milijuna KM, na plaće i troškove naknada zaposlenih potrošeno je oko dva milijuna KM, materijale i sitan inventar i usluge skoro milijun, oko 800 tisuća na ostale rashode. Na humanitarnu pomoć i stipendije – 85 tisuća KM:

"Ni unificiranim obrascem izvještavanja niti skretanjem pažnje na način izvještavanja nisu se osigurali uvjeti za adekvatan nadzor nad utroškom datih sredstava. Programom utroška nije definiran način na koji se mjere učinci uloženih proračunskih sredstava, te izvješća ne sadrže traženi osvrt na učinke", navedeno je u revizorskom izvještaju.