VIOLETA MANDIĆ Državna tužiteljica sankcionirana javnom opomenom

Tužiteljstvo
BIRN

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTV) odbilo je žalbu tužiteljice Tužiteljstva BiH Violete Mandić i potvrdilo odluku Drugostupanjske disciplinske komisije kojom joj je izrečena mjera javna opomena zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili tužiteljstvu i izvan suda ili tužiteljstva koje šteti ugledu tužiteljske funkcije”.

Vijeće je u cjelosti prihvatilo obrazloženje Drugostupanjske komisije, smatrajući da je izrečena adekvatna sankcija, primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stupnju disciplinske odgovornosti na strani tuženog – svjesni nehaj – te da će se izrečenom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcioniranja nositelja pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa Vijeća, prenosi Detektor.

“Disciplinske komisije su pravilno utvrdile, kako olakšavajuće tako i otežavajuće okolnosti na strani tužene i dala im odgovarajući značaj, te tuženoj izrekle odgovarajuću disciplinsku mjeru, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a koje razloge u cijelosti prihvaća i Vijeće kao cjelina”, stoji u konačnoj odluci.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na tužiteljicu Mandić.

Prema disciplinskoj tužbi, Mandić se – nakon potvrđivanja optužnice protiv Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske a.d.” – sastala s direktorom ovog poduzeća Lukom Petrovićem između 1. rujna i 30. listopada 2020. u Istočnoj Ilidži, te mu priopćila informacije iz predmeta i ponudila sporazum o priznanju krivnje.

Nakon provedenog prvostupanjskog postupka, Prvostupanjska disciplinska komisija tužiteljicu Mandić je proglasila odgovornom te joj je izrečena disciplinska mjera javna opomena zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili tužiteljstvu i izvan suda ili tužiteljstva koje šteti ugledu tužiteljske funkcije”.

Protiv ove odluke, tužena Mandić je blagovremeno izjavila žalbu zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Nakon što je Drugostupanjska komisija potvrdila prvostupanjsku odluku, nakon žalbe Vijeću sankcija javna opomena je potvrđena i konačna.