Vilim Primorac imenovan za predsjednika Uprave HT-a Mostar

vilim primorac
vilim primorac
Između ostalih odluka, koje je Nadzorni odbor usvojio, je i Odluka o imenovanju predsjednika Uprave - direktora JP HT d.d. Mostar.

Na temelju prethodno dane suglasnosti Vlade Federacije BiH, Nadzorni je odbor, zbog isteka mandata razriješio v.d. predsjednika Uprave, Stipu Prlića i dva v.d. člana Uprave koja su imenovana u ime kapitala Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb.

Na istoj je sjednici, također na temelju prethodno dane suglasnosti Vlade Federacije BiH za predsjednika Uprave jednoglasno imenovan Vilim Primorac na mandat od četiri godine.

Imenovani su i član Uprave - izvršni direktor za financije, Boris Galić, te član Uprave - izvršni direktor za nepokretnu mrežu, Tomislav Ruk, u ime kapitala HT d.d. Zagreb, također na četverogodišnje mandatno razdoblje.