Vilim Primorac : Idemo ambicioznije na tržište RS i uvodimo nove usluge

Kako komentirate napade na Vas i optužbe da ste nezakonito izabrani na dužnost generalnog direktora, odnosno predsjednika Uprave HT Mostar?

Ne radi se o nezakonitom imenovanju, a koji su razlozi napada na moju malenkost morate pitati onih koji to čine. Dvojbeno je s kojim ciljem i s kakvim nakanama isti to čine, ali sam slobodan kazati kako te iste osobe trebaju prije svega biti upoznate s procedurama izbora kako predsjednika Uprave tako i ostalih članova Uprave. Prije svega ovdje bih razlučio dvije stvari. Kao prvo naveo bih pojedine strukture koje su tek nedavno došle na pozicije odakle bi trebali i morali koordinirati sektorom telekomunikacija, a u nedostatku validnih pokazatelja, bili su u situciju da u javnosti istupaju s oprečnim i kontradiktornim (dez)informacijama. Druga skupina je ona koja želi povratak na ovo mjesto, iako je i njima znano kako do toga ne može doći i kako su šanse za realizaciju tog projekta više nego minimalne. Nikakvog zakonskog uporišta za takav rasplet događaja nema. Ostalo ne bih komentirao nego bi prepustio drugim tijelima u okviru poduzeća da zauzmu stavove.

Kako vidite daljnji razvoj situacije u i oko HT Mostar?

Nadam se kako će u što skorije vrijeme doći do rješenja situacije u i oko HT Mostar i tek nakon toga možemo punim kapacitetom provoditi zacrtanu strategiju. Prije svega treba posebnu pozornost fokusirati na tržište, zadržati prepoznatljiv brand, smanjivati operativne troškove kroz bolju organiziranost i kontrolu, stvarati uvjete za konkurentnije cijene, uvoditi nove usluge te ulagati u obrazovanje i razvoj vlastitog kadra, te ga na taj način osposobiti da ovlada suvremenim tehnologijama.

U kojem vremenskom roku očekujete da se razrješi ova situacija?

Nezahvalno je prognozirati kako će se i na koji način razrješiti situacija, jer prevelik je broj otvorenih problema, poglavito političke prirode. Uvjeren sam kako će buduća pozitivna politička rješenja umnogome pomoći da se i u sferi gospodarstva počne stabilizirati situacija.

Kakvi su rezultati poslovanja HT Mostar u tekućoj godini?

Prvi rezultati u ovoj godini nam daju za pravo da kažemo kako je negativni trend, ne samo zaustavljen, nego imamo i optimistične pokazatelje koji nam daju poticaj da ovim ritmom i ovim smjerom idemo dalje. Uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore, a to su prije svega nemogućnost zapošljavanja mladih i školovanih kadrova, moram kazati kako ovo društvo ima dobru perspektivu da ubrza svoj razvoj.

Koji su strateški planovi ovog poduzeća u narednom razdoblju?

Prije svega želio bih naglasiti kako je kupac tj korisnik naših usluga na prvom mjestu,a to podrazumijeva kontinuirana težnja ka postizanju takvih uspješnih poslovnih rezultata, dakako, uz najviše ocjene kako korisnika, tako i poslovnih partnera, uposlenika i dioničara. Planirano je u narednom razdoblju kreirati takav poslovni ambijent u kojem će doći do punog izražaja kreativnost i sposobnost uposlenika, a u sve u cilju ostvarivanja zavidnih poslovnih rezultata.

Možete li konkretnije navesti neke od strateških planova?

Za ovu godinu su postavljeni ambiciozni planovi koje ćemo realizirati kroz niz aktivnosti, prije svega uvođenje novih usluga, uvođenje novih principa prodaje, razvoj i izgradnja vlastite optičke infrastrukture, ambiciozniji i strateški isplanirani nastup, poglavito u Republici Srpskoj, zatim planski i sustavno upravljanje troškovima.
Prije svega tu bih spomenuo ulazak 3G širokopojasne bežične usluge koju već pružaju ostali dominantni operatori u BiH. Jedna od bitnih investicija za ovu godinu je i uvođenje ili IPTV ili DTH tehnologije. Početni koraci sežu u 2008.godinu, ali zbog raznoraznih razloga to je prolongirano do današnjih dana.

Što se dobija uvođenjem 3G mreže?

Ključna prednost koju donosi treća generacija mobilnih telefona jest ubrzanje prijenosa podataka, što omogućuje pojavu niza novih usluga i aplikacija putem mobilnih telefona.HT Mostar neće imati mnogo veće financijske priljeve zbog implementacije 3G, niti se očekuju bitne promjene na tržištu, ali to moramo uraditi jer posjedujemo licencu te moramo ispuniti njene uvjete, a i konkurencija ima 3G mrežu.

Kad se može i može li se uopće očekivati novitet u ovoj godini kad je u pitanju uvođenje IPTV ili DTH?

Početni koraci sežu u 2008.godinu, ali zbog raznoraznih razloga to je prolongirano do današnjih dana. Početak prvog testiranja IPTV usluge u HT Mostar s opremom dostavljenom za besplatno testiranje od jedne renomirane tvrtke, obavljeno je prije 3 godine. Testiranje je trajalo do rujna 2008.godine s 30-ak testnih korisnika raspodijeljenih po svim TK centrima. Ovo testiranje je dalo samo pokazatelje za nadogradnju pristupnih uređaja i IP/MPLS mreže, ali ne i pokazatelj o kvaliteti IPTV usluge.
Zbog ograničenja kroz Zakon o javnim nabavama ostalo se na tome da još nije definirano s kim i u kojem opsegu treba razgovarati i tko bi mogao biti najbolji ponuđač opreme. Osim toga treba definirati i koju varijantu odabrati kao optimalno rješenje, a da pri tome dugročno imamo koristi uvažavajući i mnoge ograničavajuće faktore koji su sadržani u Zakonu.

Nedavno je HT Mostar kažnjen od strane RAK-a zbog toga što nije implementirao uslugu prenosivosti brojeva. Koji su razlozi zašto pravodobno nije implementirana ova usluga?

HT Mostar je, postupajući sukladno obvezama iz Pravila o prenosivosti brojeva u BiH, tijekom 2010.godine proveo čak tri javna nadmetanja za nabavku tehničkog rješenja za uslugu prenosivosti brojeva, a na žalost sva tri su poništena. Imajući u vidu sve učinjeno u proceduri nabavke tehničkog rješenja za uslugu prenosivosti brojeva, a koju smo morali provoditi sukladno Zakonu o javnim nabavama, tek u četvrtom pokušaju sklopljen je ugovor s isporučiteljem rješenja za prenosivost brojeva u fiksnoj mreži. Taj ugovor je sada u fazi realizacije. Natječaj vezan za prenosivost brojeva u mobilnoj mreži je u tijeku i realizirat će se u što skorije vrijeme.

Koje strateške novitete, u tehničko-tehnološkom smislu, planirate uvesti u narednom razdoblju kako bi HT Mostar bio, ne samo u korak s konkurencijom, nego i ispred njih?

Nedavno je potpisan ugovor koji će omogućiti značajnu modernizaciju 2G radijske mreže i proširenje kapaciteta 3G radijske mreže. Ugovorena je oprema koja je LTE ready što može biti naša prednost u budućnosti. Nedavno je implementiran novi IN sustav. Uz već spomenuti IPTV, planirana je implementacija još nekih novih sustava (kao što je DWDM itd.) koji će biti dobra tehnička podloga za uvođenje novih usluga, što je naša stalna obveza prema korisnicima.

Spomenuli ste Zakon o javnim nabavama. Koči li on brži razvoj društva?

U svakom slučaju da usporava, a ponekad skoro pa i zakoči pravodobno djelovanje. Naime, zakonska ograničenja, postupanja Ureda za razmatranje žalbi BiH (prigovori jednog od ponuditelja, Odluka o obustavi postupka i dr.) znatno utječu na dinamiku poslovanja. Zakonska regulativa znatno usporava poslovanje, a dva dominantna operatora iz FBiH su u podređenom položaju u odnosu na izravnog konkurenta iz Republike Srpske.

Kakvi su vam planovi o unapređenju poslovanja?

Strategija širenja na cijeli prostor BiH usko je povezana sa sinergijom pokretne i nepokretne mreže. Ovdje treba imati u vidu da je sinergija prodaje jedan od ključnih parametara za širenje tržišta i efikasnije korištenje infrastrukture. Kroz sinergiju se osigurava i unapređenje poslovanja, povećanje ekonomičnosti. Provođenje mjera unapređenja organizacije i korporativnog upravljanja omogućit će dinamičniji rast.

Spomenuli ste organizaciju. Kako je sada ustrojen HT Mostar?

Krajem prošle godine usvojena nova reorganizacija društva. Prva faza te reorganizacije je uspješno provedena i sad se došlo do druge faze kada treba pecizno definirati potrebe i izvršiti optimizaciju. Koristim prigodu da kažem kako je, nakon dužeg vremena i Uprava kompletirana i radi u punom kapacitetu.

Razgovarao: Karlo Matić/dnevnik.ba