FOTO/VIDEO  Vijeće za tisak: Djeca su zloupotrebljena u spotovima za popis stanovništva!

...pojedinca i niko nema pravo da na bilo kakav način utiče na opredjeljenje osobe i da vrši pritisak na osobu sugerirajući kako će se izjasniti, pogotovu koristeći djecu u tu svrhu", priopćila je Izvršna direktorica Vijeća za tisak u BiH Ljiljana Zurovac povodom objave video spota kojim se građanima sugerira kako da se izjasne na predstojećem popisu stanovništva, a u kome su glavni akteri maloljetna djeca.

- Ovdje je u pitanju zloupotreba djece u propagandno-političke svrhe, i time je drastično prekršen Kodeks za tisak i online medije BiH, Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, kao i Konvencija o pravima djeteta", priopćila je Izvršna direktorica Vijeća za tisak u BiH.