Vijeće muftija podržalo jajačkog hodžu da uzme ključeve crkve u kojoj je okrunjen kralj Stjepan Tomašević

Vijeće muftija podržalo jajačkog hodžu da uzme ključeve crkve u kojoj je okrunjen kralj Stjepan Tomašević

U Jajcu se pripremaju za sutrašnje 5 međunarodne skokove s vodopada, ali i za sudski proces u kojem će se utvrđivati čije je vlasništvo Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke (pretvorena u Sultan Sulejmanovu džamiju 1528.).

Ravnatelj 'Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Grada Jajca' Anto Brtan u izjavi za Hercegovina.info kaže da po pitanju Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke, kojom Agencija i upravlja nema ništa novo.

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dalo je punu podršku nastojanju Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Jajce da "zaštite vlasničko pravo nad Sultan Sulejmanovom - Fethija džamijom u Jajcu", no Brtan ističe da taj dio još nije stigao pročitati, budući da su u gužvi oko skokova.

 

Tužili Agenciju koja upravlja crkvom

 

Podsjetimo, Islamska zajednica podnijela je tužbu protiv Agencije, Agencija je odgovorila na tužbu, u kojem su osporili sve što je u tužbi navedeno, i ide se u sudski postupak. U odgovoru na tužbu, među ostalim, navodi se da tužitelji 120 godina nisu bili u posjedu objekta. Podsjetimo, uspostavom vlasti Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini 1878. godine, ruševina crkve je ostala bez nominalnog vlasnika, te je 1892. godine proglašena spomenikom kulture i dana na čuvanje Zemaljskom muzeju u Sarajevu.  Međutim, sada Islamska zajednica pravnim putem želi zaposjesti crkvu, a što govori u prilog tome da je ovdje uvelike prste uplela i politika.  

Vlasništvo ove crkve, koja je i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, uvijek je dolazilo u pitanje zajedno s pokušajima da s objekt sačuva od propadanja. O tome su pisali i Ivan i Dubravko Lovrenović. Dubravko Lovrenović bio je predsjednik povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika kada je 2003. donesena odluka da se crkva, naknadno preinačena u džamiju proglasi nacionalnim spomenikom. U odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom navode se ovi povijesni podatci o crkvi.

U prvoj polovici XV vijeka kada je Jajce promovirano u prijestolnicu bosanskog kraljevstva, starija romanička crkva iz XII/XIII vijeka adaptirana je u gotičkom stilu. Prema utvrđenim povijesnim činjenicama u ovu je crkvu, nakon udaje za bosanskog prestolonasljednika Stjepana Tomaševića 1. travnja 1459. godine, kćerka srpskog despota Lazara, Jelena Branković, kao miraz donijela moći sv. Luke Evanđelista koje je 1453. godine za iznos od 30 000 dukata despot Đurađ Branković otkupio od osmanskog sultana. Studenog 1461. godine u ovoj je crkvi po papinskim poslanicima obavljena krunidba posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. U crkvi su sahranjeni članovi nekih gradskih obitelji srednjevjekovnog Jajca. Za vrijeme otomanske vladavine, 1528. godine crkva je pregrađena u džamiju i nazvana imenom sultana Sulejmana II. Objekt džamije  je nekoliko puta gorio u požarima. Najteže je oštećena u požaru 1658. godine, a u posljednjem požaru 1832. godine od zgrade su ostali samo zidovi. Od polovine XIX stoljeća objekt nije u upotrebi.

Andrea Bruno (1931.), talijanski arhitekt koji se proslavio radom u području arhitektonske restauracije i integracije na nizu spomenika svjetske baštine imao je ideju i prijedlog kako crkvu staviti u funkciju. „Nastojao sam napraviti selekciju bitnih povijesnih elemenata kao što je srednjovjekovni crkveni zvonik, ali i mihrab džamije, zato što je u pitanju kompleks koji je tokom povijesti doživio transformaciju iz crkve u džamiju. Osmisliti koncept u kojem jedno sjećanje ne bi poništavalo i ugrožavalo drugo, a tu u pravilu do izražaja dolaze umijeće, znanje i tehnika projektanta“, govorio je svojedobno Bruno.  Njegov, kako su povjesničari ocijenili – briljantni projekt – je propao. Zašto?

Iz Franjevačkog samostana Sv. Luke u Jajcu ne žele vraćanje nekadašnje katoličke crkve, drže da ona i dalje treba biti pod nadležnošću 'Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Grada Jajca', budući da se radi o objektu od iznimne vjerske i kulturne važnosti i za Hrvate i Bošnjake. Međutim, jajački medžlis sada ima i podršku Vijeća muftija, na čelu s reisom Kavazovićem, da uzmu crkvene ključeve u ruke.

Zanimljivo je napomenuti da je Medžlis islamske zajednice Jajce od Brtana tražio predavanje ključeva crkve, a za njegovih prethodnika Bošnjaka to nije činio.

 

Biskupi žele biti dio postupka

 

Svoje stajalište o problematici Crkve sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke u Jajcu iznijeli su i biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

U priopćenju koje je potpisao nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, navodi se da biskupska konferencija Bosne i Hercegovine sa zabrinutošću prati situaciju u Jajcu oko budućega pravnog položaja krunidbene i oprosne samostanske Crkve sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke, koja je padom Jajačke banovine 1528. godine oduzeta Katoličkoj Crkvi i bila pretvorena u džamiju.

 „Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine smatra neprimjerenim zahtjev Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Medžlis Islamske zajednice Jajce - Sjedinjeni vakuf u Jajcu, za predaju u posjed Crkve sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke u Jajcu na upravljanje Islamskoj zajednici BiH, jer je nepobitna povijesna činjenica da je ta Crkva nasilno oduzeta od njena izvornog vlasnika, Katoličke Crkve“, navode biskupi te zahtijevaju za priznavanje statusa sudionika u sudskom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Jajcu (Broj predmeta: 128 0 P 028330 19 P, od 09.07.2019. godine).

Podsjećaju da se crkva sv. Marije, odnosno džamija Fethija ne koristi u vjerske svrhe skoro 200 godina. Proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine prije više od 120 godina i kao takva pripada svim građanima Bosne i Hercegovine.

K.Perić/Hercegovina.info