Vijeće ministara nastoji ostvariti mogućnost za prijenos znanja iz iseljeništva BiH

Vijeće ministara nastoji ostvariti mogućnost za prijenos znanja iz iseljeništva BiH
Odnosi se i na organizacije znanstvene dijaspore, aktivnosti koje provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi akteri u prijenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije i privatni sektor u BiH.

Prema statističkim podacima zemalja prijema, kojima raspolaže Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, pripadnici iseljeništva iz BiH su izuzetno dobro obrazovani. Posebno visok postotak visokoobrazovanih iseljenika zabilježen je u Australiji (54,6%), SAD-u (41,5%), Švedskoj (29%) i Norveškoj (38%).

Rezultati istraživanja "Mapiranje dijaspore", provedenog u drugoj polovini 2017. u okviru projekta "Dijaspora za razvoj", potvrđuje da je najveći broj stručnog kadra u iseljeništvu zainteresiran za doprinos razvoju BiH upravo preko prijenosa znanja i vještina.

Značajna suradnja u proteklom razdoblju ostvarena je s Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka - BHAAAS, koja okuplja oko 320 priznatih stručnjaka u oblastima medicine, prirodnih znanosti, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti te umjetnosti i kulture.

Pomoć, koju BHAAAS pruža doniranjem medicinske opreme bolnicama i kliničkim centrima u cijeloj BiH, premašila je pola milijuna američkih dolara, a vrijednost doniranoga osobnog rada njezinih članova za BiH u ovoj oblasti veća je od 300 tisuća američkih dolara.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nastavit će s aktivnostima na prijenosu znanja iz iseljeništva u BiH, kao i aktivnostima kojima će se omogućiti sustavno uređenje prijenosa njihova znanja uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu s nadležnostima.
Novo zaduženje

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je odluku o kriterijima i dodjeli priznanja za iseljenike i organizacije iseljeništva iz BiH. Utvrđen je i prijedlog sporazuma o zajmu (dodatno financiranje za projekt energetske učinkovitosti) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Ukupna vrijednost zajma je 27,276.989 eura, od čega će FBiH biti alocirano 60%, a Republici Srpskoj 40% sredstava. Rok otplate zajma je 32 godine uz odgodu plaćanja od sedam godina. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u javnim objektima u BiH.

Ovakvi projekti značajni su, primjerice, za škole, vrtiće, bolnice...