Vijeće ministara BiH danas razmatra nacrt zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana

Vijeće ministara BiH danas razmatra nacrt zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana
Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i postrojba Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2016. godinu; Informacija o raspoloživosti objekata koje su ranije koristile strane ambasade u BiH kao i Informacija o fiskalnoj održivosti u BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o nepoštovanju odredbi Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada čiji je predlagač Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

FENA